Admitere

Pentru anul universitar 2019-2020 organizăm admitere pentru toate programele de studii universitare de licență. Mai multe informații despre admitere vor fi publicate ulterior. Vă invităm să consultaţi secţiunea Vreau să devin student pentru informaţii privind programele de studii pe care le organizăm și oportunitățile de carieră. Detalii succinte găsiţi şi în pliantul de prezentare a facultăţii.

Pilant de prezentare a programului de studiu de tip Master

Metodologie privind organizarea admiterii în anul universitar 2019-2020