Energie, confort și dezvoltare durabilă

Masterul “Energie, Confort și Dezvoltare Durabilă”, ECDD furnizează inginerului licențiat competențele necesare la întocmirea și optimizarea bilanțurilor sistemelor termo și electro energetice, a asigurării și monitorizării calității energiei electrice precum și la proiectarea și gestionarea sistemelor de instalații pentru asigurarea confortului, protecției si dezvoltării durabile în aplicații speciale. Pe parcursul celor doi ani de studii teoretice și practice inginerul va parcurge discipline precum: Termodinamica tehnică avansată (Termogazodinamica, Termodinamica ireversibilă cu viteză finită, Sisteme energetice neconvenționale), Mecanica fluidelor aplicată (Turbulență, Transportul poluanților, CFD), Electrotehnica avansată (Electrotehnica teoretică, Rețele electrice în regim tranzitoriu și nesinusoidal), Tehnici de achiziție și prelucrare a datelor, calitatea energiei electrice, Încălzirea și răcirea prin radiație, Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor de mare și foarte mare putere, Climatizarea spațiilor industriale și cu destinații speciale, Instalații pentru fluide speciale, Sisteme performante pentru producerea energiei termice, Domotica, imotica și managementul sistemelor de instalații, Instalații pentru protecția la incendiu.

Absolventul acestui Master va putea performa în domenii ca: Gestionarea consumurilor de energie electrică și termică la nivel de consumator administrativ, industrial sau terțiar, Conducerea și asistarea sistemelor de supraveghere și comandă (tip BMS) aferente instalațiilor la nivel de consummator, Proiectarea și executarea de sisteme de transmitere de informații (cablare structurată TVCI, control acces, avertizare efracție, avertizare semnalizare incendiu etc.), consultant pentru energetica clădirilor.

Fise discipline Ciclul II

Analiza numerica
Calitatea energiei electrice
Climatizarea spatiilor industriale
Echipam termice de ardere
Electrotehnica aplicata
Gestionarea sistemelor pentru transport fluide
Iluminat urban
Incalzirea si racirea prin radiatie
Instal pentru protectia la incendiu
Instal semnalizare pentru transmitere informatii
Instalatii speciale pentru temperaturi reduse
Instalatii pentru fluide speciale
Mecanica fluidelor
Procese de transfer (impuls, caldura si masa)
Sisteme de alimentare cu energie electrica
Sisteme industriale de recuperare caldura
Sisteme performante de producere energie termica
Sisteme domotice, imotice
Tehnici de achizitie
Termodinamica tehnica avansata