Finalizare studiiâ

Examenul de DISERTAȚIE (ciclul II – MASTER) va avea loc JOI, 15 IUNIE 2023.

Examenul de DIPLOMĂ va avea loc JOI, 29 IUNIE și VINERI, 30 IUNIE 2023.

ABSOLVENŢII ANILOR TRECUTI CARE VOR SĂ SE PREZINTE LA EXAMENUL DE DISERTATIE, VOR TRIMITE CERERE LA ADRESA DE EMAIL: secretariat.instalatii.utcb@gmail.com CU ACORDUL PROFESORULUI COORDONATOR AL LUCRĂRII DE DISERTAŢIE, PÂNĂ LA DATA DE 31 MAI 2023.

ABSOLVENŢII ANILOR TRECUTI CARE VOR SĂ SE PREZINTE LA EXAMENUL DE DIPLOMA, VOR TRIMITE CERERE LA ADRESA DE EMAIL: secretariat.instalatii.utcb@gmail.com CU ACORDUL PROFESORULUI COORDONATOR AL LUCRĂRII DE DIPLOMA, PÂNĂ LA DATA DE 15 IUNIE 2023.

CURSANŢII VOR FI NOTAŢI DE CĂTRE PROFESORUL COORDONATOR AL LUCRĂRII DE DISERTAȚIE, LA DISCIPLINELE SEM. II (ACTIVITĂŢI DE CERCETARE-PROIECTARE – 15 credite  şi

DEFINITIVAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE – 15 credite, specializarile EEIC / EEITB / ECDD,

RESPECTIV STAGIU PRACTICA PROFESIONALĂ – 10 credite și STAGIU PRACTICA FINALIZARE DISERTATIE – 20 credite specializarea ISSI), in timpul sesiunii de vară.

ÎN LIPSA ACESTOR NOTE, NU POT FI DECLARAŢI ABSOLVENŢI  (120 credite)

ŞI NU SE POT PREZENTA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE.

STUDENȚII VOR FI NOTAŢI DE CĂTRE PROFESORUL COORDONATOR AL LUCRĂRII DE DIPLOMA, LA DISCIPLINELE SEM. II (STAGIU PRACTICA ELABORARE DIPLOMA – 02 credite şi ELABORAREA LUCRĂRII DE DIPLOMA – 04 credite)

in timpul sesiunii de vară.

ÎN LIPSA ACESTOR NOTE, NU POT FI DECLARAŢI ABSOLVENŢI  (240 credite)

ŞI NU SE POT PREZENTA LA EXAMENUL DE DIPLOMA.

TEMATICA EXAMEN LICENTA SI DISERTATIE 

PROGRAM ELIBERARE DIPLOME – SECRETARIAT RECTORAT (bdul Lacul Tei nr. 124):

Marti si Joi 10.00 – 14.00    

Programarea se face telefonic: 021/2421208 sau email: doina.rusu@utcb.ro