Cercetarea la FII

Centre  de cercetare

 
  • Centrul de cercetare CAMBI
  • Centrul de cercetare EEIC
  • Centrul de cercetare in Inginerie Electrica si iluminat
  • Centrul de cercetare pentru Sisteme Termice
  • Sistem inteligent de Monitorizare si Predictie a consumului de Energie si a Calitatii mediului interior in cladiri (SMARTPEC)
Centru de cercetare CAMBI

Centrul de cercetare CAMBI este o entitate stiintifica integrata în structura Facultatii de Inginerie a Instalatiilor din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Statutul si regulamentul sau de functionare vor respecta Carta Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.

Centrul de cercetare CAMBI reuneste atât cadre didactice de la UTCB cât si colaboratori din afara Universitatii. Membrii sai sunt profesori universitari, conferentiari, sefi de lucrari, asistenti universitari, preparatori, doctoranzi, masteranzi si studenti, cu preocupari în domeniul Calitatii Ambientale si Fizicii Fenomenelor de Transfer în Cladiri.

Centrul de cercetare CAMBI este o entitate de cercetare ce gestioneaza activitatea a trei colective dedicate efectuarii de cercetari stiintifice în trei axe de cercetare, fiecare dintre ele având mai multe directii proprii. In prezent suntem 19 persoane dintre care 10 membri permanenti.

Printre activitatile centrului se numara studiile experimentale, analize detaliate de audit energetic, acustica incaperilor, dezvoltarea de software specializat sau studii ale confortului termic, vizual si acustic.

Adresa web: http://cambi.ro/

PROIECTE DE CERCETARE FINALIZATE

Coordonare

PROGRAM NATIONAL DE CERCETARE –  Evaluarea prin modele de regresie a consumului de energie in cladiri si integrarea sistemelor folosind energii regenerabile prin utilizarea unei analize decizionale

Dispozitive terminale inovante de refulare a aerului pentru climatizare

Managementul mediului in spatiile rezidentiale urbane in contextul schimbarilor climatice actuale. (Contract: 92-088/2008). ECOLOC

Stand experimental pentru studiul si cercetarea proceselor termo -hidraulice si a echipamentelor din sistemele frigorifice, de aer conditionat si pompe de caldura. ( Contract PNII nr. 14/2007)

Sistem informatic pentru managementul calitatii educatiei si cercetarii in invatamantul superior (SIMCEC)

Sistem de predictie a poluarii mediului interior corelat cu nivelul de poluare de la exterior

Evaluarea integrata a impactului factorilor antropici asupra calitatii apei din bazinul inferior al raului Arges pentru reconstructie ecologica (EVA)

Cercetari pentru stabilirea celor mai bune practici pentru promovarea eficientei energetice si surselor regenerabile de energie in comunitatile locale si la intreprinderile mici si mijlocii (SEREFEN)

Asigurarea confortului si a eficientei energetice in cladiri prin utilizarea surselor regenerabile(CEER)

Modelarea proceselor energetice caracterizate de sarcini variabile, in cladiri si in sistemele de alimentare cu energie (ENERGSYS)

Modernizarea si optimizarea tehnologiilor specifice deshidratarii produselor horticole ecologice (HORDES)

Imbunatatirea calitatii si marketingului fructelor si legumelor deshidratate prin stapanirea tehnologiei inovative DIC (IQMark-DIC)

Evaluarea Starii functionale a Sistemelor de producere si utilizare a Energiei Termice din cladiri (ESSET)

Development and establishment of a Code of Practice under the National CFC Phase out Plan for Romania. Proiect international -colaborare bilaterala cu Suedia, nr 753025-01.05.06, sub coordonarea ONUDI si MMGA, 2005-2008 – Proiect: Parteneri: Stockholm Environment Institute (SEI), Organization Number 802014-0763 si Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania (AGFR)

Mobilitate vizând tehnicile de învatare în instalatiile electrice

Parteneri

Establishing an annex for EPBD-related CEN-standards for buildings with high energy efficiency and good indoor environment

PROIECTE DE CERCETARE IN DERULARE

 
Integrated Heat – Airflow – Moisture Model Within Enclosures, Experimental Validation
 
 
 
 
 
 

Sistem inteligent de Monitorizare si Predictie a consumului de Energie si a Calitatii mediului interior in cladiri (SMARTPEC)

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Tiberiu CATALINA

Membri proiect: Conf. univ. dr. ing. Andrei DAMIAN, Conf. univ. dr. ing. Andreea VARTIRES, Drd. Ing. Razvan CULEA

Buget proiect: 50 000 RON

Durata: 12 luni

CONTEXTUL PROIECTULUI

În contextul actual, industria construcțiilor este un factor major în consumul global de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, contribuind cu aproximativ 30% la emisiile globale și 43% la consumul de energie. Proiectul nostru abordează această problemă prin promovarea eficienței energetice și a utilizării surselor de energie regenerabilă. Ne concentrăm pe reabilitarea termică a clădirilor vechi și pe construirea de clădiri cu consum redus de energie, având ca scop reducerea amprentei de carbon și îmbunătățirea calității vieții. Un aspect cheie al proiectului este îmbunătățirea calității mediului interior (CMI), care include nu doar condițiile termice, ci și calitatea aerului, iluminatul și acustica. Aceste elemente sunt esențiale pentru confortul și sănătatea ocupanților, având un impact direct asupra eficienței energetice a clădirilor.

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul nostru se concentrează pe îmbunătățirea eficienței energetice și a calității mediului interior în clădirile reabilitate termic. Abordăm provocările legate de calitatea aerului, iluminare și acustică, care influențează direct confortul locatarilor și eficiența energetică. Un aspect crucial este înțelegerea rolului comportamentului uman în utilizarea energiei. Prin analiza și abordarea acestor factori, proiectul nostru vizează nu doar reducerea consumului de energie, ci și îmbunătățirea confortului și sănătății ocupanților. Acest lucru este realizat prin integrarea unor strategii inovatoare și tehnologii avansate în managementul energetic al clădirilor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea și implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și predicție a consumului de energie și a calității mediului interior. Acest sistem va integra modele numerice avansate pentru a analiza parametrii mediului interior și a corela acești parametri cu consumul de energie. Scopul este de a crea clădiri mai eficiente din punct de vedere energetic și mai confortabile pentru ocupanți. Prin acest proiect, ne propunem să demonstrăm utilizarea eficientă a tehnologiilor de monitorizare și predicție în îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și în asigurarea unui mediu interior sănătos și confortabil.

METOLODOGIE

Metodologia proiectului implică utilizarea unor modele matematice sofisticate, software și hardware inovator pentru a crea un analizor inteligent care evaluează diferite aspecte ale mediului interior. Acest instrument va măsura și analiza confortul termic, vizual, acustic și calitatea aerului, corelând aceste date cu consumul de energie. Abordarea noastră unică include, de asemenea, consumul de energie pentru incalzire, unul dintre cei mai importanți consumatori de energie în clădiri. Prin această metodologie, proiectul nostru vizează nu doar colectarea datelor, ci și furnizarea de soluții practice pentru optimizarea consumului de energie și îmbunătățirea calității mediului interior.

Exemplu de model

PACHETE DE LUCRU

Proiectul este structurat în patru pachete de lucru principale: proiectarea prototipului, dezvoltarea sistemului, testarea experimentală și diseminarea. În faza de proiectare a prototipului, ne concentrăm pe designul inițial și achiziția de echipamente necesare. Dezvoltarea sistemului implică crearea prototipului, calibrarea acestuia și dezvoltarea software-ului necesar. Testarea experimentală va avea loc în laborator, unde vom evalua performanța sistemului inteligent în diferite condiții. Diseminarea rezultatelor este crucială pentru a împărtăși descoperirile și progresele noastre cu comunitatea științifică și publicul larg.

BUGET

Proiectul nostru se bazează pe o infrastructură bine dezvoltată și pe resurse de înaltă calitate, esențiale pentru atingerea obiectivelor stabilite. Printre resursele cheie se numără camerele de luat vederi cu infraroșu, sonometre profesionale de înaltă precizie, echipamente avansate pentru măsurarea confortului termic și a calității aerului, precum și o cameră de laborator specializată.

Pe lângă costurile de echipamente și materiale, bugetul include și fonduri pentru cercetare și dezvoltare, salarii pentru personalul de cercetare și cheltuieli pentru publicarea și diseminarea rezultatelor. Este esențial să asigurăm finanțarea adecvată pentru toate aceste aspecte, pentru a menține proiectul pe un drum sustenabil și eficient.

DISEMINARE

2 Articol ISI – Q2

Study of the Impact of Indoor Environmental Quality in Romanian Schools through an Extensive Experimental Campaign

https://www.mdpi.com/2076-3417/14/1/234

Study of Heat Recovery Equipment for Building Applications

https://www.mdpi.com/2075-5309/13/12/3125