Cercetarea la FII

Centre  de cercetare

  • Centrul de cercetare CAMBI
  • Centrul de cercetare EEIC
  • Centrul de cercetare in Inginerie Electrica si iluminat
  • Centrul de cercetare pentru Sisteme Termice
Centru de cercetare CAMBI

Centrul de cercetare CAMBI este o entitate stiintifica integrata în structura Facultatii de Inginerie a Instalatiilor din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Statutul si regulamentul sau de functionare vor respecta Carta Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.

Centrul de cercetare CAMBI reuneste atât cadre didactice de la UTCB cât si colaboratori din afara Universitatii. Membrii sai sunt profesori universitari, conferentiari, sefi de lucrari, asistenti universitari, preparatori, doctoranzi, masteranzi si studenti, cu preocupari în domeniul Calitatii Ambientale si Fizicii Fenomenelor de Transfer în Cladiri.

Centrul de cercetare CAMBI este o entitate de cercetare ce gestioneaza activitatea a trei colective dedicate efectuarii de cercetari stiintifice în trei axe de cercetare, fiecare dintre ele având mai multe directii proprii. In prezent suntem 19 persoane dintre care 10 membri permanenti.

Printre activitatile centrului se numara studiile experimentale, analize detaliate de audit energetic, acustica incaperilor, dezvoltarea de software specializat sau studii ale confortului termic, vizual si acustic.

Adresa web: http://cambi.ro/

 

PROIECTE DE CERCETARE FINALIZATE

Coordonare

PROGRAM NATIONAL DE CERCETARE –  Evaluarea prin modele de regresie a consumului de energie in cladiri si integrarea sistemelor folosind energii regenerabile prin utilizarea unei analize decizionale

Dispozitive terminale inovante de refulare a aerului pentru climatizare

Managementul mediului in spatiile rezidentiale urbane in contextul schimbarilor climatice actuale. (Contract: 92-088/2008). ECOLOC

Stand experimental pentru studiul si cercetarea proceselor termo -hidraulice si a echipamentelor din sistemele frigorifice, de aer conditionat si pompe de caldura. ( Contract PNII nr. 14/2007)

Sistem informatic pentru managementul calitatii educatiei si cercetarii in invatamantul superior (SIMCEC)

Sistem de predictie a poluarii mediului interior corelat cu nivelul de poluare de la exterior

Evaluarea integrata a impactului factorilor antropici asupra calitatii apei din bazinul inferior al raului Arges pentru reconstructie ecologica (EVA)

Cercetari pentru stabilirea celor mai bune practici pentru promovarea eficientei energetice si surselor regenerabile de energie in comunitatile locale si la intreprinderile mici si mijlocii (SEREFEN)

Asigurarea confortului si a eficientei energetice in cladiri prin utilizarea surselor regenerabile(CEER)

Modelarea proceselor energetice caracterizate de sarcini variabile, in cladiri si in sistemele de alimentare cu energie (ENERGSYS)

Modernizarea si optimizarea tehnologiilor specifice deshidratarii produselor horticole ecologice (HORDES)

Imbunatatirea calitatii si marketingului fructelor si legumelor deshidratate prin stapanirea tehnologiei inovative DIC (IQMark-DIC)

Evaluarea Starii functionale a Sistemelor de producere si utilizare a Energiei Termice din cladiri (ESSET)

Development and establishment of a Code of Practice under the National CFC Phase out Plan for Romania. Proiect international -colaborare bilaterala cu Suedia, nr 753025-01.05.06, sub coordonarea ONUDI si MMGA, 2005-2008 – Proiect: Parteneri: Stockholm Environment Institute (SEI), Organization Number 802014-0763 si Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania (AGFR)

Mobilitate vizând tehnicile de învatare în instalatiile electrice

 

Parteneri

Establishing an annex for EPBD-related CEN-standards for buildings with high energy efficiency and good indoor environment

 

PROIECTE DE CERCETARE IN DERULARE

Integrated Heat – Airflow – Moisture Model Within Enclosures, Experimental Validation