Instalaţii pentru construcţii

Pentru că instalațiile dau viață și valoare clădirilor!

Valoarea funcțională a unei clădiri, care înseamnă confortul și siguranța de utilizare, precum și consumurile de operare (energie și alte utilități), clasifică o clădire în clase de calitate. O clădire are valoare de întrebuințare dacă instalațiile HVAC, electrice, de iluminat, de alimentare cu apă, de canalizare, de securitate la incendiu, de transmitere de date, de automatizare, există şi funcționează corect.

Valoarea de investiție a instalațiilor moderne este mare şi în creştere (40-70% din total), iar costurile de funcționare a clădirilor sunt aproape exclusiv induse de instalațiile cu care este dotată clădirea (energie, apă, combustibili).

Profesia de Inginer de Instalaţii este frumoasă, foarte căutată, modernă şi pe val, oferind mari satisfacții. Este căutată pentru că, în mediul construit, proiectarea, construirea şi utilizarea instalaţiilor nu pot fi realizate decât de profesioniştii, ingineri de instalaţii, iar sectorul construcțiilor este mare și în continuă expansiune. Este modernă și pe val, pentru că nevoia de confort, de economie energetică, de utilizare a surselor regenerabile de energie, precum și de protecție a mediului sunt imperativele lumii moderne, iar noi, inginerii de instalații, suntem profesioniștii cheie pentru îndeplinirea acestor obiective, lucrând în echipă cu arhitecții și cu inginerii structurişti.

Competenţe specifice: