Tehnologii performante pentru protecția mediului urban

Masterul “Tehnologii Performante pentru Protecția Mediului Urban”, TPPMU asigură inginerului licențiat dobândirea competențelor necesare rezolvării problemelor actuale din domeniul protecției mediului în zonele urbane. Pe parcursul celor doi ani de studii teoretice și practice inginerul va asimila cunoștințe din domenii precum: Termodinamica tehnică avansată (Termogazodinamică, Termodinamică ireversibilă cu viteză finită, Sisteme energetice neconvenționale), Mecanica fluidelor (Turbulență, CFD), Electrotehnică avansată (Electrotehnică teoretică, Rețele electrice în regim tranzitoriu și nesinusoidal), Tehnici de achiziție și prelucrare a datelor,

Monitorizarea calității mediului urban, Gestiunea deșeurilor urbane, Utilizarea agenților ecologici în instalații frigorifice performante, Captarea și conversia energiei vântului și valurilor, Reducerea emisiilor, Concepția clădirilor cu impact redus asupra mediului, Gestiunea resurselor de apă în mediul urban, Întocmirea de master planuri și studii de fezabilitate pentru programele de protecția mediului.

Absolventul acestui Master poate deveni: expert pentru studii de impact, expert pentru managementul deșeurilor urbane, expert pentru utilizarea energiilor provenind din resurse regenerabile în instalații, consultant în energetica clădirilor și proiectarea instalațiilor termice cu eficiență ridicată și impact redus asupra mediului, specialist în managementul protecției mediului urban.

Fise discipline Ciclul II

Analiza numerica
Captarea si conversia energiei provenite din vant si valuri
Comportamentul termic dinamic al cladirilor
Conceptia cladirilor cu impact redus asupra mediului
Confort urban
Electrotehnica aplicata
Gestiunea energiei in mediul urban
Gestiunea resurselor de apa in mediul urban
Impact si risc
Impactul instalatiilor termice asupra mediului
Managementul apelor uzate
Mecanica fluidelor
Miscari si fenomente ondulatorii
Monitorizarea calitatii mediului urban
Procese de ardere intensificata
Protectia la zgomot si vibratii
Tehnici de achizitie
Termodinamica tehnica avansata
Utilizarea energiilor neconventionale
Utilizarea surselor regenerabile