Sisteme cu surse regenerabile integrate în clădiri (SSRIC)

Masterul SISTEME CU SURSE REGENERABILE INTEGRATE IN CLĂDIRI (SSRIC) oferă absolvenților competențe ce le vor permite să desfășoare activități în domeniul Inginerie civilă și Instalații, vor deveni specialiști capabili să aplice (atât în domeniul concepției cât și al exploatării), cele mai recente tehnici și tehnologii de utilizare a surselor regenerabile de energie. La finalizarea celor 4 semestre de studiu, acești specialiști vor avea formarea profesională ce le va permite să propună pentru echiparea clădirilor instalații care să se bazeze preponderent pe surse regenerabile de energie și vor fi capabili de a concepe, de a planifica și gestiona proiecte de construcții-instalații bazate integral pe surse regenerabile de energie sau/și instalații hibride (având simultan surse clasice de energie dar și regenerabile). Totodată, absolvenții vor avea abilități de a proiecta clădiri care să răspundă cerințelor NZEB (Nearly Zero Energy Building) conforme reglementărilor în vigoare și strategiilor energetice cele mai moderne.

Absolventul programului de master SSRIC va avea următoarele competențe profesionale și transversale în conformitate cu competențele recomandate de Autoritatea Națională a Calificărilor și în sistemul ESCO:

Absolventul acestui Master poate deveni :

-inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale;

-asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale;

-consultant în energetica clădirilor;

-specialist în managementul energetic al instalațiilor din clădiri.

Discipline studiate

-Surse de energie regenerabila(solara, geotermală, eoliana, hidro și bioenergie);

-Tehnici de achiziție şi prelucrare a datelor;

-OP.1.Complemente de mecanica fluidelor;

-OP.2.Termodinamica avansată;

-OP.3.Elemente de inginerie electrică avansată;

-Simularea comportamentului dinamic si optimizarea sistemelor energetice;

-Stocarea, recuperarea si utilizarea rațională a energiei;

-Etică și integritate academică;

-Sisteme termice (încălzire/climatizare, apa calda de consum) hibride  integrate in clădiri cu utilizarea energiei solare;

-Tehnologii de producere si utilizare a biomasei și biocombustibililor;

-Sisteme integrate in clădiri cu utilizarea energiei eoliene;

-Sisteme fotovoltaice  integrate in clădiri;

-OP.4.Tehnologii si materiale de construcții speciale pentru sisteme cu surse regenerabile;

-OP.5.Schimbari climatice și efectele lor asupra consumului de energie;

-OP.6.Conceptia clădirilor NZEB, clădiri verzi;

-OP.7.Certificarea energetică a clădirilor cu surse regenerabile;

-Sisteme hibride de cogenerare /trigenerare a energiei;

-Sisteme integrate în clădiri cu utilizarea energiei geotermale;

-Managementul energetic al instalațiilor din clădiri – sisteme BMS;

-Programe de calcul, soft-uri dedicate pentru surse regenerabile;

-Practici profesionale semestriale.