Burse

Burse studenti

Cuantumurile burselor se stabilesc de catre Senatul U.T.C.B., cu exceptia burselor de studiu in strainatate. Criteriile de acordare a burselor sunt prevazute in “Regulamentul pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti si invatamantul postuniversitar in U.T.C.B.”.
Fondul de burse este constituit de fondul alocat de M.E.C. de la bugetul de stat si fonduri provenite de venituri proprii (extrabugetare), care sunt alocate de Senatul U.T.C.B.

Studentii U.T.C.B. pot beneficia de urmatoarele tipuri de burse

Burse de studii
Burse de merit
Burse sociale
Burse de performanta
Burse de studiu in cadrul programelor de colaborare externa
Bursa speciala “Guvernul Romaniei”
Burse acordate de Oficiul National al Burselor de Studii in Strainatate
Mobilité scientifique et universitaire ( Bourses )