Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică în clădiri (ISSISFC)

Programul de master ISSISFC urmărește crearea unui cadru organizat de formare a specialiștilor în domeniul securității, promovând o abordare integrată a problematicii specifice. În cadrul acestui master, vor fi acoperite două direcţii principale: securitatea la incendiu şi securitatea în clădiri. Scopul masterului este ca absolvenții să integreze cât mai mult din aspectele specifice securităţii în clădiri și să aibă o viziune completă asupra problematicii securității în mediul construit.
Având în vedere profilul dedicat al acestei misiuni, masterul îşi propune să realizeze liantul informaţional între specialiştii de profil: arhitecţi, ingineri constructori şi ingineri ai instalaţiilor şi sistemelor conexe, oferindu-le, într-o primă fază, bagajul de cunoştinţe integrate, multidisciplinar, urmărindu-se ulterior modul de adaptare a acestui concept de securitate la diferitele performanţe necesare clădirii.
Absolvenţii pregătiţi prin programul de master ISSISFC vor răspunde acestor provocări, putând stabili un diagnostic corect privind securitatea clădirilor şi instalaţiilor aferente atât pentru clădiri existente cât şi pentru clădiri noi.
Perspectiva favorabilă a programului de studii de masterat ISSISFC rezultă din următoarele considerente:

• Există un volum uriaş de soluţii necesare clădirilor existente, care nu corespund normelor minime necesare asigurării securităţii la incendiu şi securităţii fizice, şi care necesită soluţii integrate de implementare a conceptelor adecvate rezolvării acestor situaţii;

• Există o tendinţă crescătoare în dezvoltarea construcţiilor noi, din ce în ce mai complexe, pentru care este necesară formarea de specialişti, cu cunoştinţe actuale în domeniul securităţii în mediul construit.

• Integrarea României în Uniunea Europeană necesită îndeplinirea obligaţiilor asumate prin tratatul de aderare, care solicită pentru domeniul clădirilor personal de specialitate, inclusiv absolvenţi ai acestei specializări de masterat;

• Preluarea standardelor europene în domeniu şi elaborarea, dezvoltarea şi aplicarea metodologiilor şi normativelor româneşti necesită o formare profesională suplimentară pentru studenţii licenţiaţi în ciclul I şi o formare continuă a specialiştilor din domeniu;

• Sustenabilitatea programului este asigurată prin cerinţele mari ale pieţei în contextul acut generat de importanţa securităţii în mediul construit, de necesitatea dobândirii unor cunoştinţe integrate de profil, cărora programul de master ISSISFC le oferă un suport important.