Evenimente științifice

INFORMARE

MANIFESTARI STIINTIFICE

TENDINTE EUROPENE IN REABILITAREA CLADIRILOR –                                       
BARIERE SI SOLUTII

Avem deosebita placere sa va informam ca in perioada 29-30 mai 2013, AIIR-Filiala Valahia organizeaza impreuna cu Facultatea de Inginerie a Instalatiilor-UTCB, Societatea Romana a Termotehnicienilor (SRT) si Ordinul Auditorilor Energetici din Romania (OAER) cea de-a V-a Conferinta Internationala Performanta Energetica a Cladirilor si Instalatiilor Aferente.

Tematica selectiva:

-Procesul de implementare a Directivelor Europene 2010/31/EC, 2006/32/EC si 2009/28/EC. Perspectivele noii directive de eficienta energetica
– Politici, programe si surse de finantare in vederea atingerii obiectivelor 20+ pentru eficienta energetica si utilizarea SRE
– Problemele si solutiile auditorilor energetici; calitatea formarii vs. calitatea serviciilor
– Standarde europene privind performanta energetica a cladirilor si instalatiilor aferente
– Conceptul NZEB si posibilitatea de implementare in Romania
– Rolul instalatiilor eficiente energetic in cladiri
– Cladirile pasive in Romania si Europa
– Cladirile verzi in Romania si la nivel international
– Rolul autoritatilor locale in absorbtia de fonduri europene pentru eficientizarea energetica a cladirilor publice
– Programe nationale si europene de reabilitare termica a cladirilor rezidentiale: rezultate si perspective

Avand in vedere preocuparile dvs. privind aplicarea solutiilor inovative in vederea eficientizarii energetice a cladirilor, va invitam sa participati la organizarea evenimentul din 29&30 mai 2013, contribuind astfel alaturi de noi la dezvoltarea mediului de afaceri si parteneriatelor in domeniul performantei energetice a cladirilor si instalatiilor aferente precum si la dezvoltarea pietei de produse si servicii de eficientizare energetica a constructiilor din Romania.”

SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR ENERGY AND ENVIRONMENT

This conference adresses to researchers, engineers and students in the fields of Energy and Environement. This is a research conference where authors can submit two types of research papers: fundamental research and applicative research.

This is a conference that promots the high quality research papers. All articles will be double or triple blind reviewed.

The scienfic quality is rewarded as the best papers will be published in the journals ,,Mathematical Modelling,,,  ,,Acta Napocensis: Civil Engineering,, and Romanian Journal of Acoustics and Vibration which are IDB journals and can be found in the international databases like SCOPUS, EBSCO, PROQUEST and COPERNICUS . These are B+/IDB journals.

All accepted papers will be presented in oral/poster presentations, offering researchers the oportunity to present their research advancement on different fields.

Topics:

– Fundamentals of Fluid Mechanics, Heat and Mass Transfer
– Renewable energy and new resources: Heat Pumps, Solar Energy, Wind Energy,
– Wind engineering
– Indoor Environment Quality: Acoustical comfort, Thermal comfort, Visual comfort,  Indoor Air Quality, Air diffussion
– Building Energy Efficiency: Zero energy buildings, Passive Houses, HVAC eficient
systems
– Electrical engineering: Building management systems, Eficient lighting systems,
– Outdoor Environment Quality: Pollutant dispertion,
– Sanitary Systems: Water resources, Water reuse systems, Waste water management
– Phase change materials
– Energy Integrated Waste Management
– Fire safety: Fire and smoke propagation, Fire protection systems
– Power cycles: energy production, cogeneration,
– Advanced thermal apliances
– Industrial engineering: Food conservation

TaLISMaN


Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – UTCB intentioneaza sa depuna la ANCSI  in cadrul Programului Operational Competitivitate (POC) axa prioritara 1, propunerea unui proiect major de cercetare-dezvoltare-inovare sub titlul „TEHNOLOGII INOVANTE EFICIENTE ENERGETIC PENTRU SUSTENABILITATEA MEDIULUI CONSTRUIT (TaLISMaN)”.

Pe scurt, proiectul cu acronimul TaLISMaN isi propune pe de o parte sa dezvolte pe terenul propriu din incinta Facultatii de Inginerie a Instalatiilor (FII-UTCB) si sa implementeze un prototip inovator de cladire cu laboratoare de cercetare in care sa functioneze un centru de excelenta dedicat cercetarii-dezvoltarii-inovarii in domeniul tehnologiilor inovante eficiente energetic pentru sustenabilitatea mediului construit; pe de alta parte, proiectul TaLISMaN are drept scop achizitionarea de echipamente de cercetare care sa completeze si sa dezvolte infrastructura CDI existenta.

Se propune, in cadrul proiectului, integrarea a patru laboratoare de cercetare avansata intr-o cladire performanta, sustenabila, prototip si exemplu de bune practici in ceea ce priveste implementarea solutiilor de viitor.
Cele patru laboratoare de cercetare propuse sunt: L1: Materiale avansate L2: Fenomene de transfer, L3:  Bioclimatism si sustenabilitate, L4:  Calitate ambientala, dezvoltate in jurul a trei tematici prioritare de cercetare Studiul materialelor inovante pentru calitatea mediului construit si Ecodesign (Studiul materialelor inovante pentru caliatea mediului construit, PCM, nanomateriale, eco materiale, suprafete microstructurate), Studiul sistemelor inteligente pentru cladiri (dispozitive inovante pentru distributia aerului, model de predictie integrata a IEQ, permeabilitate prin mijloace acustice, metode avansate de evaluare a confortului termic, Innovative Building Integrated Solar Thermal systems) si Studiul integrarii cladirilor in mediul urban – Ecoinovare si Sustenabilitate (politici energetice, confort urban – insula de caldura, tratarea apelor gri, colectarea gazului de deseu).

Proiectul are in vedere realizarea unor obiective in comun cu institutii si companii din domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe baza preocuparilor similare si a proiectelor de cercetare menite sa genereze produse inovative in cadrul celor 4 laboratoare de cercetare.

Prin urmare, UTCB invita institutiile si companiile interesate de primirea mai multor informatii despre proiect si/sau de realizarea unui parteneriat de transfer de cunostinte, sa transmita la adresa clungu@yahoo.com sau clungu@instalatii.utcb.ro o cerere de intentie, precizand domeniul de interes.