Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

Admitere UTCB

Pregatire inginereasca generala

Echipamente pentru alimentare cu energie electrica (s7)
Instalatii de alimentare cu caldura (s7)
Meteorologie si climatologie (S5)
Constructii
Ecologie si protectia mediului
Materiale de instalatii
Organe de masini
Surse si echipamente pentru energii neconventionale (disciplina optionala – s7)

Optionale:

Gestionarea si exploatarea instalatiilor (s8)
Instalatii electrice speciale (s6)
Pompe de caldura (s6)
Sisteme de climatizare (s8)
Sisteme electrice si electronice de masura in instalatii (s8)
Surse de producere a energiei termice (s6)

Pregatire de specialitate

Automatizarea instalatiilor (S8)
Chimia poluantilor (s2)
Fizica poluarii atmosferei (s6)
Gestionarea si tratarea deseurilor (s6 – opt)
Intocmirea documentatiilor de mediu (S7)
Instalatii si echipamente pentru asigurarea calitatii aerului (S6)
Instalatii si echipamente pentru desprafuire (S8)
Instalatii sanitare (S6)
Monitorizarea functionarii si exploatarii retelelor edilitare (S6)
Managementul proiectelor de mediu (S7)
Procese si echipamente frigorifice nepoluante (s5)
Sisteme si echipamente pentru masurarea si controlul poluarii (S7)
Tehnologia si montajul instalatiilor II (S8)
Ventilare industriala,captarea si tratarea efuentilor gazosi (s8 – opt)
Proiectare asistata de calculator (s4)

Optionale:

Depoluare ape uzate (S6)
Fiabilitatea sistemelor de instalatii (S6)
Instalatii pentru reducerea emisiilor de gaze de ardere (S6)

 

Pregatire economica si tehnologica generala