Programare sesiune

Licență

Anul I-III IC Franceză

Anul 1 – IC

Anul 2 – IC

Anul 3 – IC

Anul 4 – IC – IEPA – IC Franceză

Anul 4 – IC, IEPA, IC – Franceză – Sesiune de restanțe

Master

Anul I

Anul II

Regulamentul privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) a fost adoptat prin Hotărârea Senatului Nr. 3468 /15.04.2020. Acest regulament se referă la desfășurarea activităților didactice asistate, din planurile de învățământ de la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), pe perioada suspendării activității didactice față-în-față.

Regulamentul poate fi consultat aici.

Pentru accesul la examenele de la disciplinele programate în semestrul I, studentii vor utiliza codurile de acces Microsoft Teams specificate în dreptul fiecărei discipline. Pentru acces urmăriți în Microsoft Teams comenzile Join or create a team >> Join a team with a code. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.

Studentul care solicită susţinerea examenului la o altă grupă, faţă de cea la care este repartizat, vor adresa o cerere prin emailul institutional la cadrul didactic titular şi la secretariat facultate, cu 3 zile inainte de examen.

Pentru conformitate, fiecare student se va legitima la începutul examenului prin prezentarea cărții de identitate sau a carnetului de student

Studentii care nu au achitat integral taxa de școlarizare nu au dreptul de a intra în examen.

Examenele on-line se realizează prin comunicații electronice video și audio în timp real, în ambele sensuri.

Pentru actualizări vă rugăm să urmăriți periodic site-ul.

Dacă întâlniți probleme, vă puteti adresa la adresa de email grigore.ursu@utcb.ro sau 0729.460.881.

Modificari:

02.06.2020 – Au fost modificate : Anul 3 – IC
29.05.2020 – A fost modificate : Anul I – Master
28.05.2020 – A fost modificate : Anul I-III IC Franceză
25.05.2020 – Au fost modificate : Anul I-III IC Franceză, Anul 3 – IC, Anul 4 – IC – IEPA – IC Franceză și Anul 4 – IC, IEPA, IC – Franceză – Sesiune de restanțe
25.05.2020 – Au fost modificate : Anul 4 – IC – Sesiunea de restanțe și Anul I Master

22.05.2020 – Au fost modificate : Anul 4 – IC , Anul I Master, Anul II Master.
21.05.2020 – Au fost adăugați si ceilalți anii de studiu

20.05.2020 – Au fost adăugați si ceilalți anii de studiu
19.05.2020 – Programare examene anul IV, FII – 2019-2020