Programare sesiune

Modificări:

14.06 – a fost modificată sesiunea la Anul I – IC

31.05 – a fost modificată sesiunea la Anul I – IC, Anul III – IC, Master 1
18.05 – a fost modificată sesiunea la Anul IV sesiune Mai

17.05 – a fost modificată sesiunea la Anul 1 Fr; Anul IV sesiunea Mai; anul IV – Sesiune de restanțe – IC, IEPA, IC-FR; Anul 2 Master
10.05 – a fost modificată sesiunea la Anul 2 – IC

Licență

Anul I – III – FR

Anul I – IC

Anul II – IC

Anul III – IC

Anul IV sesiune Mai

Anul IV -Sesiune de restanțe – IC, IEPA, IC-FR

Master

Master 1

Master 2

Regulamentul privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București este disponibil aici: https://utcb.ro/wp-content/uploads/2020/09/Regulament-activitati-online-revizuit-22092020.pdf

Pentru accesul la examenele de la disciplinele programate în semestrul I, studentii vor utiliza codurile de acces Microsoft Teams specificate în dreptul fiecărei discipline. Pentru acces urmăriți în Microsoft Teams comenzile Join or create a team >> Join a team with a code. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.

Studentul care solicită susţinerea examenului la o altă grupă, faţă de cea la care este repartizat, vor adresa o cerere prin emailul institutional la cadrul didactic titular şi la secretariat facultate, cu 3 zile inainte de examen.

Pentru conformitate, fiecare student se va legitima la începutul examenului prin prezentarea cărții de identitate sau a carnetului de student

Studentii care nu au achitat taxa de școlarizare, nu au dreptul de a intra în examen.

Examenele on-line se realizează prin comunicații electronice video și audio în timp real, în ambele sensuri.

Pentru actualizări vă rugăm să urmăriți periodic site-ul.

Dacă întâlniți probleme, vă puteti adresa la adresa de email grigore.ursu@utcb.ro sau 0729.460.881.