Programare sesiune

Licență

Anul I – IV – FR

Anul I – IC

Anul II – IC

Anul III – IC

Anul IV – IC

Master

Master 1

Master 2

Regulamentul privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București este disponibil aici: https://utcb.ro/wp-content/uploads/2020/09/Regulament-activitati-online-revizuit-22092020.pdf

Studenții care doresc sa susțină examenul alături de alta grupa, decât cea de care aparțin, vor adresa o cerere prin adresa de email instituționalizată către cadrul didactic titular și către secretariat, cu cel puțin 3 zile inainte de examen.

Studenții au obligația sa se legitimeze la începutul examenului prin prezentarea cărții de identitate sau a carnetului de student

Studentii care nu au achitat taxa de școlarizare, nu au dreptul de a intra în examen.

Examenele on-line se realizează prin comunicații electronice video și audio în timp real, în ambele sensuri.

Pentru actualizări vă rugăm să urmăriți periodic site-ul.