Practică

ANUNT  PRACTICA – restanta

Colocviu restant la practica se va sustine conform programarii din sesiunea de restante din luna iulie, astfel:

anul I – 24 / 27 iulie

anii II, III – 20 / 25 iulie

  1. Pentru studentii care efectueaza stagiul de practica la firma CMTEB

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica trebuie sa contina:

– Caietul de practica – care va cuprinde: competente exersate; activitati desfasurate pe perioada stagiului de practica si poze relevante; observatii personale privitoare la activitatea depusa;

– Adeverinta de practica.

2. Pentru studentii care sunt angajati in unitatile economice cu profil de instalatii, pe posturi in care activitatea principala este din domeniul instalatiilor,

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica:

Studenții care au parcurs practica în cadrul ALLBIM și nu au finalizat stagiul de practică, vor reface stagiul de practică în perioda 3 Iulie 2023- 14 Iulie 2023. Înscrierile se vor face pe acest link.

Programare colocviu practica 2023

Desfășurarea Practicii pentru anul universitar 2022-2023 se realizează conform
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii in cadrul programelor de studii
universitare de licenta si master.

Stagiul de practica se desfasoara in perioada 19 iunie – 02 iulie 2023, dupa cum urmeaza:

Conform repartizarii anexate, care poate fi consultata aici: https://instalatii.utcb.ro/wp-content/uploads/2023/06/Lista-repartizare-firme-1.pdf

Studentii repartizati la firma ALLBIM NET se vor inscrie pana pe data de 15.06.2023 accesand urmatorul link: https://cursuri.online/product/24c1efde-c789-48c1-8ebb-e384383bb616/practica-utcb-instalatii/allbim-net

Programul pentru ziua de Luni 19.06.2023: Activitati Luni 19.06.2023

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica trebuie sa contina:

Colocviul – pentru studentii din anii I, II si III de studii (specializarile IC si IC-Franceza) care desfasoara stagiul de practica intr-una din variantele propuse de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor – este programat in data de 30 iunie 2023, ora 10.00.

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica:

Colocviul – pentru anii II si III – cursuri de zi cu predare dupa – amiaza este programat in data de 29 iunie 2023, ora 16.00.

Restanță la Colocviul de practică

Studenții din anii I, II si III de studii – specializările IC si IC-Franceză – care nu efectuează stagiul de practică în perioada 19 iunie – 02 iulie 2023, vor avea restanță la disciplina Practică.

Pentru absolvirea disciplinei, participarea la examenele de restanță presupune realizarea prealabilă a stagiilor de practică aferente; studentul cu restanță la practică se va înscrie până pe data de 23.06.2023, la prodecanul de specialitate (Sef. lucrări dr. ing Nicoleta Tănase), pentru a i se indica unde va realiza stagiul de practică.