Practică

Informații despre colocviu

Informații generale depre stagiile de practică

Metodologie privind organizarea si desfasurarea practicii in cadrul programelor de studii universitare de licenta si masterat

Anexa 1 – Conventie cadru practica 2019

Anexa 2 – Cerere practica cont propriu 2019

Anexa 3 – Raport de practica 2019

Anexa 4 – Fisa de evaluare 2019

Metodologia privind organizarea si gestionarea practicii 2018-2019

Actualizare 4 iulie 2019
A suferit modificari : Anunțul cu privire la colocviu