Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri

Masterul “Eficiența Energetică a Instalațiilor în Clădiri”, EEIC oferă inginerului licențiat competențele necesare la rezolvarea problemelor actuale din domeniul optimizării performanței energetice și reducerii consumurilor de energie la sistemele de instalații din clădiri. Pe parcursul celor doi ani de studii teoretice și practice inginerul va parcurge domenii precum: Termodinamica tehnică avansată (Termogazodinamica, Termodinamica ireversibilă cu viteză finită, Sisteme energetice neconvenționale), Mecanica fluidelor (Turbulență, CFD), Modelarea și simularea funcționarii sistemelor de instalații din clădiri, Confortul și calitatea aerului în clădiri, Tehnici de achiziție și prelucrare a datelor, Expertiză, audit si certificare energetică a clădirilor, Inspecția instalațiilor interioare, Managementul energetic al instalațiilor din clădiri – sisteme BMS, Concepția clădirilor pasive.

Absolventul acestui Master poate deveni: Inspector pentru instalații de încălzire și aer condiționat, Consultant în energetica clădirilor, Specialist în managementul energetic al instalațiilor din clădiri.

Fise discipline Ciclul II

Analiza numerica si limbaje de programare
Asigurarea fiabilitatii
Climatizarea cladirilor multizonale
Cogenerarea de mica putere
Conceptia cladirilor pasive
Confort termic, calitatea aerului
Consumurile de energie in instal de incalzire
Consumurile de energie in instal de ventil
Expertiza, auditul si certificarea energetica a cladirilor
Incalzirea si racirea prin radiatie
Inspectia instalatiilor de incalzire
Instal pentru prevenire incendii
Managementul energetic al instalatiilor
Modelarea si simularea funct echipam
Protectia la zgomot si vibratii
Tehnici de achizitie
Utilizarea surselor regenerabile