Sistem inteligent de Monitorizare si Predictie a consumului de Energie si a Calitatii mediului interior in cladiri (SMARTPEC)

Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Tiberiu CATALINA

Membri proiect: Conf. univ. dr. ing. Andrei DAMIAN, Conf. univ. dr. ing. Andreea VARTIRES, Drd. Ing. Razvan CULEA

Buget proiect: 50 000 RON

Durata: 12 luni

CONTEXTUL PROIECTULUI

În contextul actual, industria construcțiilor este un factor major în consumul global de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, contribuind cu aproximativ 30% la emisiile globale și 43% la consumul de energie. Proiectul nostru abordează această problemă prin promovarea eficienței energetice și a utilizării surselor de energie regenerabilă. Ne concentrăm pe reabilitarea termică a clădirilor vechi și pe construirea de clădiri cu consum redus de energie, având ca scop reducerea amprentei de carbon și îmbunătățirea calității vieții. Un aspect cheie al proiectului este îmbunătățirea calității mediului interior (CMI), care include nu doar condițiile termice, ci și calitatea aerului, iluminatul și acustica. Aceste elemente sunt esențiale pentru confortul și sănătatea ocupanților, având un impact direct asupra eficienței energetice a clădirilor.

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul nostru se concentrează pe îmbunătățirea eficienței energetice și a calității mediului interior în clădirile reabilitate termic. Abordăm provocările legate de calitatea aerului, iluminare și acustică, care influențează direct confortul locatarilor și eficiența energetică. Un aspect crucial este înțelegerea rolului comportamentului uman în utilizarea energiei. Prin analiza și abordarea acestor factori, proiectul nostru vizează nu doar reducerea consumului de energie, ci și îmbunătățirea confortului și sănătății ocupanților. Acest lucru este realizat prin integrarea unor strategii inovatoare și tehnologii avansate în managementul energetic al clădirilor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea și implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și predicție a consumului de energie și a calității mediului interior. Acest sistem va integra modele numerice avansate pentru a analiza parametrii mediului interior și a corela acești parametri cu consumul de energie. Scopul este de a crea clădiri mai eficiente din punct de vedere energetic și mai confortabile pentru ocupanți. Prin acest proiect, ne propunem să demonstrăm utilizarea eficientă a tehnologiilor de monitorizare și predicție în îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și în asigurarea unui mediu interior sănătos și confortabil.

METOLODOGIE

Metodologia proiectului implică utilizarea unor modele matematice sofisticate, software și hardware inovator pentru a crea un analizor inteligent care evaluează diferite aspecte ale mediului interior. Acest instrument va măsura și analiza confortul termic, vizual, acustic și calitatea aerului, corelând aceste date cu consumul de energie. Abordarea noastră unică include, de asemenea, consumul de energie pentru incalzire, unul dintre cei mai importanți consumatori de energie în clădiri. Prin această metodologie, proiectul nostru vizează nu doar colectarea datelor, ci și furnizarea de soluții practice pentru optimizarea consumului de energie și îmbunătățirea calității mediului interior.

Exemplu de model

PACHETE DE LUCRU

Proiectul este structurat în patru pachete de lucru principale: proiectarea prototipului, dezvoltarea sistemului, testarea experimentală și diseminarea. În faza de proiectare a prototipului, ne concentrăm pe designul inițial și achiziția de echipamente necesare. Dezvoltarea sistemului implică crearea prototipului, calibrarea acestuia și dezvoltarea software-ului necesar. Testarea experimentală va avea loc în laborator, unde vom evalua performanța sistemului inteligent în diferite condiții. Diseminarea rezultatelor este crucială pentru a împărtăși descoperirile și progresele noastre cu comunitatea științifică și publicul larg.

BUGET

Proiectul nostru se bazează pe o infrastructură bine dezvoltată și pe resurse de înaltă calitate, esențiale pentru atingerea obiectivelor stabilite. Printre resursele cheie se numără camerele de luat vederi cu infraroșu, sonometre profesionale de înaltă precizie, echipamente avansate pentru măsurarea confortului termic și a calității aerului, precum și o cameră de laborator specializată.

Pe lângă costurile de echipamente și materiale, bugetul include și fonduri pentru cercetare și dezvoltare, salarii pentru personalul de cercetare și cheltuieli pentru publicarea și diseminarea rezultatelor. Este esențial să asigurăm finanțarea adecvată pentru toate aceste aspecte, pentru a menține proiectul pe un drum sustenabil și eficient.

DISEMINARE

2 Articol ISI – Q2

Study of the Impact of Indoor Environmental Quality in Romanian Schools through an Extensive Experimental Campaign

https://www.mdpi.com/2076-3417/14/1/234

Study of Heat Recovery Equipment for Building Applications

https://www.mdpi.com/2075-5309/13/12/3125