Rezultate sesiune vara 2020

9 iunie 2020

Modificari:

16.07.2020 – Au fost adăugate notele de la practică
03.07.2020 – Au fost actualizate notele.

Licență

Anul I-III Franceză

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV – IC

Anul IV – IEPA

Master

Anul I – ECDD, EEIC, EEITB, ISSI

Anul II – ECDD, EEIC, EEITB, TPPMU

Anunţ important în atenţia cursanţilor din anul II Master

Cursanții care sunt pregătiți să susțină examenul de disertație (iunie / sept 2020) vor fi notați de către coordonator la disciplinele anului II sem II : 

Cursanţii care nu au situaţia încheiată până la sfârşitul sesiunii de toamnă (04 sept) vor fi declarati amânaţi şi vor intra la depăşire de studii începând cu anul universitar 2020/2021. 

Depăşirea de studii atrage după sine plata tuturor creditelor restante.

16.06.2020 – Au fost adăugați anii : Anul I-III Franceză, Anul I, Anul II, Anul III