REZULTATE SESIUNE

31 iulie 2023

LICENȚĂ

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UTCB, nr. 7518 din data de 21.06.2023, se aprobă menținerea u

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UTCB, nr. 7518 din data de 21.06.2023, se aprobă menținerea următoarelor derogări de la prevederile ”Regulamentului privind desfășurarea activității studenților în UTCB” privind numărul de credite necesar promovării studenților de la programele de studii de licență la finele anului universitar 2022/2023:

din Anul I Promovare în Anul II – minim 15 credite
din Anul II Promovare în Anul III – minim 75 credite
din Anul III Promovare în Anul IV – minim 135 credite


Creditele se primesc doar în urma obținerii unei note de promovare la fiecare materie studiată.
Unui student amânat (repetent) i se poate aproba cererea de frecventare în avans doar dacă a obținut 30 de credite din cele 60 de credite ale anului curent.

Licenta

IC – Franceză

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Master

Anul I – ECCDD, EEIC, EEITB, ISSI

Anul II – ECDD, EEIC, EEITB, ISSI