Programare sesiune anul IV

11 mai 2020

Programare examene anul IV, FII – 2019-2020

Regulamentul privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) a fost adoptat prin Hotărârea Senatului Nr. 3468 /15.04.2020. Acest regulament se referă la desfășurarea activităților didactice asistate, din planurile de învățământ de la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), pe perioada suspendării activității didactice față-în-față.

Studenţii care solicită susţinerea examenului la o altă grupă, faţă de cea la care este repartizat, vor adresa o cerere prin emailul institutional la cadrul didactic titular şi la secretariatul facultatii cu 3 zile înainte de examen.

Pentru conformitate, fiecare student se va legitima la începutul examenului prin prezentarea cărții de identitate sau a carnetului de student.

Regulamentul poate fi consultat aici.

Pentru accesul la examenele de la disciplinele programate în semestrul I, studentii vor utiliza codurile de acces Microsoft Teams specificate în dreptul fiecărei discipline. Pentru acces urmăriți în Microsoft Teams comenzile Join or create a team >> Join a team with a code. Pentru evitarea erorilor, vă recomandăm să preluați codurile cu copy/paste.

Pentru actualizări vă rugăm să urmăriți periodic site-ul.