Înscriere optionale 2020/2021

2 iunie 2020

În perioada 02 iunie – 25 iunie vă puteți exprima alegerile în ceea ce privește disciplinele optionale.

Studenţii au obligația să-şi aleagă un singur opțional din fiecare grupă de opționale. Opțiunile studenților se formulează în anul universitar anterior anului în care vor urma disciplina/disciplinele alese și se includ în contractul disciplinelor.

Cererile semnate se depun la secretariat.instalatii.utcb@gmail.com

Licență

Franceză

Instalații pentru construcții

Master