Examenul de competenţă lingvistică

20 mai 2020

Examenul de competenţă lingvistică pentru studenţii din anul IV, sesiunea iunie 2020 se va susţine online, astfel :

LIMBA ENGLEZĂ 03.06.2020, orele 16.00-18.00 si 04.06.2020, orele 15.00 -17.00 (listele cu nume se vor afisa cand le primim de la DPPD)

LIMBA FRANCEZĂ 03.06.2020, orele 10.00-12.00

LIMBA SPANIOLĂ 03.06.2020, orele 09.00-11.00

LIMBA GERMANĂ 03.06.2020, orele 12.00-14.00

Studenții care doresc să susțină examenul în sesiunea iunie 2020 se vor adresa secretariatului  facultății de care aparțin, pâna la data de 29 mai 2020. Pentru a putea susține examenul de competență lingvistică pe platforma Microsoft Teams, studenții trebuie să pună la dispoziția secretariatelor și a cadrelor didactice adresa lor instituțională, pe utcb.ro.

Datele și intervalele orare de desfășurare a examenului, precum și repartizarea studenţilor pe limbi străine și pe diferite canale de pe platformă vor fi afișate  pe platforma online, în echipa Examen de competență lingvistică.

În vederea înscrierii, studenţii care au promovat toate cele 4 semestre la disciplina Limbi străine, vor trimite o cerere la secretariatul facultăţii la care sunt înmatriculaţi în care vor specifica:

Metodologia examenului de competenţă lingvistică poate fi consultată aici.

Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică în limba străină studenții care dețin următoarele certificate, pe baza cărora li se echivalează acest examen:


Limba străină

Certificatul recunoscut

  Engleză
  

  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) Cambridge
  Certificate in Advanced English (CAE) Cambridge First Certificate (FCE)
  The Business English Certificates (BEC, pentru studenţii de la
  IEC) Test of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L.)
  Test of English for International Communication (TOEIC) The
  Graduate Management Admission Test (GMAT)
  English for International Opportunity (IELTS
  minimum nivel 7)
  

  Germană
  

  Zertificat Deutsch (ZD) Kleines Sprachdiplom (KSD) Großes
  Sprachdiplom (GSD) Sprachdiplom (Niveau I und II)
  Prüfung Deutsch für den Beruf (PfDB) Zentrale Mittelstufeprüfung
  (ZMP)
  Prüfung Wirtschaftsdeusch International (PWDI)
  Test DaF
  

  Franceză
  

  Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) Diplôme d’études en
  Langue Française (DELF) Test de Français International (TFI)
  Test de connaissance du français
  (TCF)
  Test d’evaluation de Français
  (TCF)
  

  Spaniolă
  

  Diplomas de Español como
  Lengua Extranjera (DELE)
  

  Italiană
  

  Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana(CELI)
  

În acest caz, pentru echivalare, se depune o cerere la secretariatul Departamentului de Limbi străine şi comunicare, însoţită de certificatul în original, de o copie xerox şi de un act de identitate. Pentru recunoaşterea acestor certificate nu se percepe taxă.