Examenul de competenţă lingvistică pentru studenţii din anii III şi IV

5 iulie 2019

Examenul de competenţă lingvistică pentru

Studenţii din anii III şi IV se va susţine în data de 5 septembrie 2019, ora 10:00. Accesul studenţilor în săli se va face la ora 9:45, pe bază de CI.

În vederea înscrierii, în perioada 27.08-29.08.2019 studenţii care au promovat toate cele 4 semestre de limbi străine vor depune o cerere la secretariatul Facultăţii la care sunt înmatriculaţi, în care vor fi specificate:

INFORMAȚII PRIVIND EXAMENUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

Tematica, bibliografia orientativă şi Metodologia examenului de competență lingvistică se aduc la cunoștința candidaților la orele de limbi străine şi se găsesc afişate pe https://fils.utcb.ro/examenul-de-competenta-lingvistica-ecl/

Se  ia  în  calcul  doar  punctajul  examenului  propriu-zis. Sunt declarați admiși studenții care au obținut minimum 50 de puncte din maximum 100, după cum urmează :

Limba engleză :

50 – 69 p. – nivel A2

70 – 89 p. – nivel B1

90 – 100 p. – nivel B2

Limbile franceză, germană, spaniolă, italiană:

50 – 79 p. – nivel A1

80 – 100 p. – nivel A2

Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică în limba străină candidaţii care posedă următoarele certificate:


Limba străină

Certificatul recunoscut

  Engleză
  

  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) Cambridge
  Certificate in Advanced English (CAE) Cambridge First Certificate (FCE)
  The Business English Certificates (BEC, pentru studenţii de la
  IEC) Test of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L.)
  Test of English for International Communication (TOEIC) The
  Graduate Management Admission Test (GMAT)
  English for International Opportunity (IELTS
  minimum nivel 7)
  

  Germană
  

  Zertificat Deutsch (ZD) Kleines Sprachdiplom (KSD) Großes
  Sprachdiplom (GSD) Sprachdiplom (Niveau I und II)
  Prüfung Deutsch für den Beruf (PfDB) Zentrale Mittelstufeprüfung
  (ZMP)
  Prüfung Wirtschaftsdeusch International (PWDI)
  Test DaF
  

  Franceză
  

  Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) Diplôme d’études en
  Langue Française (DELF) Test de Français International (TFI)
  Test de connaissance du français
  (TCF)
  Test d’evaluation de Français
  (TCF)
  

  Spaniolă
  

  Diplomas de Español como
  Lengua Extranjera (DELE)
  

  Italiană
  

  Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana(CELI)
  

În acest caz, pentru echivalare, se depune o cerere la secretariatul Departamentului de Limbi străine şi comunicare, însoţită de certificatul în original, de o copie xerox şi de un act de identitate. Pentru recunoaşterea acestor certificate nu se percepe taxă.