Examen de DIPLOMĂ – Sesiunea Iulie 2019

5 iulie 2019

Va avea loc Joi, 11 IULIE

Comisia Franceza ora 09.00

Comisiile 1,2,3,4 ora 11.00

După susținerea examenului de diplomă , pentru eliberarea adeverinței de absolvire este obligatorie completarea fișei de lichidare (vezi formularele) cu semnături si ștampile de la toate secțiile (bibliotecă , cămin , cantină , etc).

Adeverința de absolvire se eliberează de la secretariatul facultății începând de luni, 15 iulie și este valabilă 12 luni, până la eliberarea diplomei de inginer de la secretariatul rectoratului UTCB (bulevardul Lacul Tei, nr. 124).

Studenţii anului curent IV 2018/2019 vor fi notaţi de către profesorul coordonator la disciplina „Practică pentru elaborarea lucrării de diplomă” (3 credite) în timpul sesiunii de vară (03-28 iunie), pe baza cererii de înscriere la examen. Această notă permite întrunirea celor 240 credite necesare pentru a putea fi declaraţi „absolvenţi”. Absolvenţii anilor trecuţi, care vor să se prezinte la examen, vor depune cerere la secretariatul facultăţii cu acordul profesorului coordonator al lucrării de diplomă până la data de 04 iulie. Cererea de înscriere la examen şi ghidul de întocmire a lucrării de diplomă sunt afişate pe site-ul facultăţii.