Despre Burse

8 octombrie 2020

În urma recalculării fondului de burse s-au putut acorda un număr suplimentar de burse la nivelul universității. Fondul a fost distribuit procentual în funcție de numărul de studenți la fiecare facultate. Lista cu studenții care au primit bursă în urma recalculării fondului de burse se regăsește aici: (și aici să fie linkul către documentul creat de dumneavoastră).

Studenții UTCB care apar pe listele de burse sunt rugați ca pe lângă completarea și trimiterea sau aducerea declarațiilor aferente tipurilor de burse să completeze și chestionarul https://forms.gle/n9eszkjVFzFhQQyZ9 prin care specificați contul bancar în care să se vireze bursa. În perioada pandemiei este limitat accesul la casieria universității și viramentul bancar al bursei este soluția cea mai sigură din punct de vedere sanitar.

Program de depunere a dosarelor pentru bursa socială:

07.10.2020 – 08.10.2020 (inclusiv) – orele 11,00-13,00
12.10.2020 – 15.10.2020 (inclusiv) – orele 11,00-13,00
19.10.2020 – 22.10.2020 (inclusiv) – orele 11,00-13,00
26.10.2020 – 27.10.2020 (inclusiv) – orele 11,00-13,00

VINERI – INCHIS pentru analizarea documentelor

Marti, 27 octombrie 2020 ultima zi pentru primirea documentelor de bursa sociala

Dupa data de 27.10.2020 nu se mai primesc documente. Dosarele care nu sunt complete pana la aceasta data, nu vor fi validate pentru obtinerea bursei sociale.

Criterii burse:

Regulament burse – actualizare 07.10.2020

Anexe:

Procedura de acordare a burselor

Burse de performanță – se acordă la propunerea decanatelor facultăților, propuneri ce sunt ulterior aprobate de Consiliul de Administrație al UTCB. Perioada alocată acestui proces este 11-21 octombrie 2020. După stabilirea studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa online declarația conform Anexei 6 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 2 noiembrie 2020, sau o pot trimite prin curier.

Burse de merit 1 și 2 –  se acordă studenților în funcție de performanțele la învățătură, conform cuantumului stabilit al bursei și fondului total aferent seriei de la o anumită specializare dintr-un an de studiu. Fondul total aferent seriei de studiu se determină proporțional cu numărul de studenți ai seriei din fondul total de burse al universității. Listele cu studenții eligibili pentru acest tip de bursă vor fi afișate pe data de 16.10.2020 pe site-urile fiecărei facultăți. După definitivarea listei studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa online declarația conform Anexei 6 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 2 noiembrie 2020, sau o pot trimite prin curier.

Burse speciale –  se acordă la propunerea decanatelor facultăților, propuneri ce sunt ulterior aprobate de Consiliul de Administrație al UTCB. Perioada alocată acestui proces este 11-20 octombrie 2020. După stabilirea studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa online declarația conform Anexei 6 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 2 noiembrie 2020, sau o pot trimite prin curier.

Burse de ajutor social – în perioada 7 – 27 octombrie 2020 se depun la secretariatele facultăților dosarele pentru bursele sociale conform regulamentului de burse. Doasarele trebuie completate integral și aduse personal la secretariatele facultăților pentru verificare. În perioada 28 – 30 octombrie 2020 se vor definitiva listele studenților care beneficiază de acest tip de bursă. Rugăm studenții să verifice cu atenție regulamentul pentru a afla tipul de bursă de ajutor social la care se încadrează, precum și documentele care trebuie incluse în dosarul de bursă. Cererea și declarația care se completează pentru acest tip de bursă se află în partea de anexe la regulamentul de burse. Pentru bursele de ajutor social vom reveni cu informații actualizate asupra conținutului dosarului pe data de 7 octombrie 2020.

Serviciul de transport documente de la FAN Courier este gratuit pentru toți studenții care doresc trimiterea declarațiilor pentru obținerea burselor de performanță, merit și speciale semnate olograf. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți declarația la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat UTCB și să specifici că plata se face la destinatar. Declarația se regăsește în regulamentul de burse.