DECIZIE De punere în aplicare a Hotărârii Consiliului de Administrație al UTCB nr. 1337 din 15 februarie 2022

17 februarie 2022

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UTCB nr. 1337 din 15 februarie 2022, avizată în ședința UTCB din 15 februarie 2022 (document anexat), începând cu data de 21 februarie 2022 modalitatea de desfășurare a activităților didactice se va face conform respectivei Hotărâri.

Luând în considerare numărul de studenți din seriile de studiu pentru ciclul de învățământ de licență din Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, începând cu data de 21 februarie 2022, activitățile didactice de predare a cursurilor se vor desfășura în sistem online, pentru:

-anul IA și IB – IC limba română

-anul IIA și IIB – IC limba română

-anul IV – IC limba română,

Programul orar aferent acestor activități rămâne neschimbat.

Pentru ciclurile de învățământ de licență IC română (seriile: III-A-IC și III-B-IC), IC franceză (toate seriile: I-IC-fr, II-IC-fr, III-IC-fr și IV-IC-fr), și de asemenea pentru toate programele de masterat (EEIC, ECDD, EEIC-fr și ISSISFIC) pentru toți anii de studiu, activitățile didactice se vor desfășura în sistem față în față (Scenariul 1 – Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor studenților / cursanților în universitate). Adaptarea programului orar pentru noua modalitate de desfășurare a activităților didactice și afișarea acestuia pe web-site-ul Facultății se va realiza până vineri 18 februarie 2022 ora 14.00.  

Decanatul Facultății de Inginerie a Instalațiilor