Cursul facultativ „Alimentarea cu Energie Electrica”

30 aprilie 2019

Cursul facultativ „Alimentarea cu Energie Electrica” este adresat tuturor studenților din ciclul I LICENȚĂ – an IV- IC

Scopul acestuia este de a fi un instrument de ajutor pentru studenții
Facultății de Inginerie a Instalațiilor din anii terminali, pentru a susține examenul de autorizare ANRE/MRAP ca proiectanți autorizați grad II DA pentru instalații de joasă tensiune.

Cursul va activa pe semestrul I al viitorului an universitar și va include atât aplicații practice (certificare de utilizatori calificați de instrumente PRAM) cât și ore teoretice (utilizare softuri SEE Electrical,WS Plan,EPlan).

Studenții ce finalizează cursul vor primi diplome de absolvire recunoscute pe plan internațional .

Cursurile vor fi susținute de ș.I dr. ing. G. Ispas, ș.I dr.ing. Mihai Husch, precum si colaboratori AREL și din partea restului firmelor implicate.

Înscrierile se realizează la secretariatul facultății.

Va așteptăm !