Curs de limba franceză_FII

10 august 2022

În cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor de la Universitatea Tehnică de Construcții București se organizează, înainte de începerea anului universitar, un modul intensiv de limba franceză, nivel începător (A1). Cursul are o durată de 28 ore (online), se adresează studenților din anul I, specializarea Instalații pentru Construcții în limba franceză și este susținut de domnul profesor Victor Yila, vorbitor nativ de limba franceză, cu o experiență de predare de peste 25 ani.

Cursul îmbină activități de înțelegere orală și scrisă cu noțiuni de gramatică și vocabular. Metoda de predare este interactivă, implică o învățare participativă, facilitând dezvoltarea competențelor. La finalul cursului, studentul poate înțelege și utiliza expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva și să adreseze întrebări, precum și să răspundă unui interlocutor.

Strategia de predare-învățare urmărește descrierea, comparația, asocierea, analizarea, aplicarea și argumentarea, stabilindu-se o comunicare deschisă, flexibilă între profesor și studenți.

Pe lângă activitățile didactice, la finalul anului 2022, studenții vor putea participa la activitățile specifice sărbătorilor de iarnă organizate la nivelul Facultății de Inginerie a Instalațiilor unde vor prezenta scurte momente artistice  sau culinare. Pe parcursul semestrului al II-lea se organizează în cadrul UTCB Săptămâna Limbilor Străine în cadrul căreia studenții români și străini pun bazele unei comunicări interculturale prin vizite la muzee și instituții, concursuri de traducere, mese rotunde, activități artistice etc.

Cursurile se vor desfășura în perioada 12.09-23.09, de luni până vineri, timp de 3 ore pe zi, iar pentru înscriere puteți completa urmatorul link: https://forms.office.com/r/srKDuViFkh

Vă așteptăm să ne cunoaștem!