Condoleanțe Bogdan Sulger Teodor CARACALEANU

7 septembrie 2021

Departamentul de Termotehnică și Echipamente Termice și Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti anunţă, cu profund regret, trecerea în eternitate, în data de 5 septembrie 2021, a Domnului Conf. univ. dr. ing. Bogdan Sulger Teodor CARACALEANU, membru remarcabil al comunității academice din domeniul Termotehnicii în Construcții.

Născut la data de 9 august 1972, absolvent al Liceului de Matematică-Fizică nr. 1, a urmat, începând din anul 1990, cursurile Facultății de Instalații, specializarea IEPA (Instalații și Echipamente pentru Protecția Atmosferei), din cadrul Institutului de Construcții București, absolvind, cu Diplomă de Studii Aprofundate, în anul 1996. Susține teza de doctorat cu titlul „Contribuții la studiul proceselor de transfer de căldură în regim nestaționar. Aplicații la clădiri încălzite” în anul 2004, la Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti.

Începe activitatea profesională în anul 1995, în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții și Economia Contrucțiilor – INCERC București, fiind până în anul 2002 cercetător ştiinţific principal gr. III.

Din anul 2002 ocupă funcția de Conferențiar în cadrul Departamentului de Termotehnică și Echipamente Termice din Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti, iar din anul 2007 devine Auditor energetic pentru clădiri, gradul I.

Co-autor a unor importante lucrări în domeniul Termotehnicii în Construcții („Termotehnica construcțiilor/Thermique des bâtiments”, „Comportamentul dinamic al echipamentelor și sistemelor termice”, „Modelarea și simularea proceselor dinamice de transfer termic”, „Camere curate – Principii de funcționare și aplicații practice”), participant în numeroase proiecte de cercetare științifică, cu o prezență activă în viața profesională și în asociațiile de profil, cadru didactic serios și atent, caracterizat de discreție și bun simț, Conf. univ. dr. ing. Bogdan Sulger Teodor CARACALEANU a avut o contribuție remarcabilă în Şcoala Românească de Termotehnică, în domeniul Termotehnicii în Construcții.

Cu cele mai alese sentimente pentru un coleg și un om deosebit, plecat prea repede dintre noi, rămas bun, prieten drag!

Florin Băltărețu

Departamentul de Termotehnică și Echipamente Termice