Burse 2023

28 septembrie 2023

Ce însemna eligibil?

Sunt eligibili pentru bursă toți studenții de la studiile universitare de licență și de masterat care sunt la învățământul cu frecvență fără taxă de studii.

Acordarea acestor burse depinde bugetul alocat pentru burse, care poate varia de la an la an.

Studentul integralist este definit ca un student care a obținut toate creditele aferente tuturor disciplinelor din anii precedenți.

Evaluarea pentru toate tipurile de Burse de ajutor social sunt verificate de către Serviciul Social.