Anunțuri 2 octombrie

2 octombrie 2019

Anunț pentru studenții de pe locuri bugetare :

Toți studenții de pe locuri bugetare au obligația de a face înmatricularea/înscrierea în an până la data de 14 octombrie 2019, în caz contrar vor pierde locul bugetat

Anunț pentru studenții de pe locuri cu taxa :

Toți studenții de pe locuri cu taxa/depășirea perioadei de școlarizare au obligația de a face înmatricularea/înscrierea în an până la data de 14 octombrie 2019, de a achita prima tranșă din taxa de școlarizare până la dată de 30 octombrie 2019 conform contractului de studii.

Toți studenții ce NU vor achita taxa de școlarizare vor fi EXMATRICULATI fără drept de reînmatriculare pentru anul univ 2019/2020.

Plata doar pe card bancar

Plățile pentru decontări abonamente și burse se vor achita doar pe card, nimic prin casieria UTCB.

Vă rugăm să depuneți la Serviciul Social – UTCB din bul. Lacul Tei nr. 124, bloc administrativ, biroul decontări abonamente/burse etaj 2, un extras de cont cu numărul contului și banca la care este activ, numele și prenumele, facultatea si specializarea la care ești student și anul de studii.

Frecventări în avans

Cererile de frecventare în avans se depun doar de către studenții repetenți (amânați) care au obținut în anul de repetenție minim 30 de credite.

Cererile se depun în intervalul 01-04 octombrie 2019 în intervalul orar pentru înmatriculari.

După această dată nu se primesc frecventări în avans.

Înscrieri opționale

Cererile de înscriere/transfer opționale pentru anii I master, anii II -IV IC, IC fr si IEPA se depun doar în perioada 01-04 octombrie 2019 în intervalul orar pentru înmatriculări.

Reînmatriculari

Cererile de reînmatriculare se depun în intervalul 01-13 septembrie conform regulamentului studențesc.

După această dată nu se mai fac reînmatriculări.

Transferurile

De la o facultate la alta facultate sau de la o Universitate la altă Universitate se fac între 09 – 19 septembrie.

După această dată nu se mai fac Transferuri

Următoarele taxe pot fi achitate

În conturile de mai jos:

Taxa de înmatriculare, taxa de școlarizare, taxa de amânare și amânare excepțională, taxa pt revenirea din întreruperea de studii, taxa de transfer de la o altă facultate/universitate:

Plata la bancă (dovadă plăţii) (să fie specificat în clar numele și prenumele studentului, facultatea, specializarea și anul de studiu, și contul în care s-a făcut plata) .

Extrasul de cont sau Viramentele bancare, dupa efectuarea plăţii în conturile UTCB, trebuiesc prezentate la Secretariatul F.I.I. sau prin adresa de email: secretariat.instalatii.utcb@gmail.com pentru confirmarea plăţii taxelor.

Beneficiar: UTCBUniversitatea Tehnică de construcții București; cod fiscal: 4266570

Cont:  RO57TREZ70220F330500XXXX deschis la – Trezorerie sector 2

sau 

Cont:  RO06RNCB0073005630380004deschis la – BCR sector 2