Anunț Master – prelungirea perioadei de înscriere

19 iulie 2019

În atenția candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare de MASTER .

Consiliul de Administrație al UTCB a hotărât organizarea unei sesiuni suplimentare de admitere la programele de studii universitare de master.

În perioada 22 – 25 iulie 2018, după următorul calendar:

Sesiune vară
Înscriere 22-23 iulie – între orele 09:00 – 13:00
Interviu/probe** 24 iulie
Afișarea rezultatelor 25 iulie