ANUNT IMPORTANT PT STUDENTII DIN anul IV si II master

2 septembrie 2021

ART 5. Aprobă prelungirea sesiunii de examene – Septembrie 2021, cu o sesiune suplimentară organizată în dată de 06.09.2021 pentru studenții din anii finali de la programele studii universitare de licență ANUL IV și master ANUL ÎI care mai au de promovat o singură formă de examinare (examen/colocviu/proiect), în următoarele situații: studentul are deja trei prezentări și va primi a patra notă în catalogul disciplinei

sau,

studentul poate prezența motive obiective și întemeiate pentru neprezentarea la sesiunile de examene organizate pe parcursul anului universitar.

Prezentarea în sesiunea suplimentară se face pe baza cererii aprobate de către conducerea facultății.

Termenul de depunere al cererii este: 03 septembrie 2021 ora 13,00 , după această oră nu se mai primesc cereri.