CURSURI ȘI EXAMENE ONLINE – în atenția tuturor studenților

27 aprilie 2020

Sesiunile de examene se vor susține ONLINE pe platforma Microsoft TEAMS.

Pas. 1

Studenții sunt invitați să solicite adresă instituțională completând formularul din linkul https://utcb.ro/cursuri-online-studenti/  pt a putea intra in platforma Microsoft Teams.

Pas. 2

Studenții se vor adresa cadrului didactic pe platforma Microsoft TEAMS pentru a fi incluși în grupul de studenți care susțin examenele / restanțele și eventuale consultații pregătitoare.

Notă : Studentul care solicită susținerea examenului la o altă grupă față de cea la care este repartizat, va adresa o cerere prin email-ul instituțional, pe platforma Microsoft Teams, la cadrul didactic titular.

Dacă întâlniți probleme, vă puteti adresa la adresa de email grigore.ursu@utcb.ro sau 0729.460.881.