Amânarea plății taxei de şcolarizare

27 martie 2020

Având în vedere actele normative de certificare a înființării și funcționării cu continuitate a învățământului superior de construcții din București;

– În baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3294/20.02.2020 cu privire la confirmarea în funcția de  Rector al  Universității Tehnice de Construcții din București;

– Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi Ordonanţa Militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

Consiliul de Administrație al Universității Tehnice de Construcții din București, întrunit astăzi, 25.03.2020

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Aprobă prelungirea perioadei de suspendare a activităţilor didactice faţă în faţă până la încetarea stării de urgenţă.

Art.2. Aprobă prelungirea termenului de achitare a taxei de şcolarizare până la începutul sesiunii de examene (conform structurii anului universitar 2019/2020).

Art. 3.  Compartimentele de resort vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

R E C T O R,

Prof.univ.dr.ing.  

Radu Sorin VĂCĂREANU

Dupa plata, se trimite OP, la secretariat.instalatii.utcb@gmail.com