Admitere la Studii Universitare de Doctorat

12 septembrie 2019

Concursul de admitere cuprinde o probă de competență lingvistică pentru o limbă straină și un examen de specialitate.
Examenul de specialitate se desfașoară oral și conține două probe.

Pentru mai multe detalii:

https:/ /sd.utcb.ro/admitere/metodologie/

Pentru anul universitar 2019-2020 IOSUD UTCB organizează un concurs de admitere la SUD pentru domeniile de doctorat:

Locuri disponibile 2019-2020:

Forme de învațământ

Candidații trebuie să aibă calificarea minimă de Master (MSc) sau să fie absolvenți ai unei facultăți cu durata studiilor de 5 ani (pentru absolvenții care au absolvit facultatea înaintea procesului Bologna).

În IOSUD UTCB există 50 Conducători de doctorat activi însumând un total de 33 Specializări, încadrate în 18 Centre de cercetare.

Admiterea la Studii Universitare de Doctorat in IOSUD – UTCB se organizează în 2019 după următorul calendar: