Admitere la Master sesiunea de vară

*suplimentar pentru românii de pretudindeni există locuri/granturi de studii universitare de master finanțare de la bugetul de stat respective 6 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și 15 locuri fără plata taxelor de școlarizare ,dar fără bursă. Pentru mai multe detalii și formulare accesați aici.

Cum se face admiterea?

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere 0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Proba orală se schimbă în:

Eseul vocational

Mai multe detalii și informații găsiți pe admitere.utcb.ro

Admitere UTCB

Admitere UTCB