Acordare burse semestrul II

24 februarie 2021

Studenți bursieri in semestrul II/2020-2021, programe de studii de licență și de master.

Burse de ajutor social, semestrul II, 2020-2021

Anunț 29 martie 2021

Pentru acceptare burselor de performanță, de merit sau speciale trebuie să depuneți Anexa 7 la secretariat în original, fizic sau prin curier până cel târziu pe data de 5 aprilie 2021 ora 12.00.

DOAR CINE NU a furnizat contul bancar în primul semestru sau l-a schimbat în această perioadă, vă rugăm să completați următorul chestionar: https://forms.office.com/r/qnkqy9ZHFW

Cuantum burse pentru anul universitar 2020-2021 semestrul II:

Serviciul de transport documente de la FAN Courier este gratuit pentru toți studenții care doresc trimiterea declarațiilor pentru obținerea burselor de performanță, merit și speciale semnate olograf. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți declarația la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Registratură UTCB (Facultatea și tipul de bursă) și să specifici că plata se face la destinatar.

Program de depunere a dosarelor pentru bursa socială:

22.02.2021 – 25.02.2021 (inclusiv) – orele 11,00-13,00
01.03.2021 – 04.03.2021 (inclusiv) – orele 11,00-13,00
08.03.2021 – 11.03.2021 (inclusiv) – orele 11,00-13,00

Joi, 11 martie 2021 ultima zi pentru primirea documentelor de bursa sociala

Dupa data de 11.03.2021 nu se mai primesc documente. Dosarele care nu sunt complete pana la aceasta data, nu vor fi validate pentru obtinerea bursei sociale.

Criterii burse:

Regulament burse – actualizare 07.10.2020

Anexe:

Procedura de acordare a burselor

Procedura de acordare a burselor

Semestrul II 2020 – 2021

Listele de studenți eligibili sunt aceleași cu cele de pe primul semestru, iar media se calculează pentru studenții care au maxim o restanță, luându-se în calcul notele obținute la discipline, iar dacă studentul care are o restanță nu s-a prezentat la acel examen se ia în considerare cu nota 0. Listele finale cu studenții care primesc burse vor fi afișate pe data de 18 martie 2021.

Burse de performanță – se acordă la propunerea decanatelor facultăților, propuneri ce sunt ulterior aprobate de Consiliul de Administrație al UTCB. Perioada alocată acestui proces este 22 februarie – 10 martie 2021. După stabilirea studenților care primesc acest tip de bursă, aceștia vor completa în format electronic declarația conform Anexei 7 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 31 martie 2021, sau o pot trimite prin curier. Studenții care au primit acest tip de bursă pentru un întreg an universitar trebuie doar să completeze Anexa 7 și să o trimită sau aducă la secretariatul facultății.

Burse de merit 1 și 2 –  se acordă studenților în funcție de performanțele la învățătură, conform cuantumului stabilit al bursei și fondului total aferent seriei de la o anumită specializare dintr-un an de studiu. Fondul total aferent seriei de studiu se determină proporțional cu numărul de studenți ai seriei din fondul total de burse al universității. Aceștia vor completa în format electronic declarația conform Anexei 7 din regulamentul de acordare a burselor, o vor semna olograf și o vor aduce la secretariatul facultății până la data de 31 martie 2021, sau o pot trimite prin curier.

Burse speciale –  se acordă pe întreg anul universitar, iar studenții care au primit acest tip de bursă pe primul semestru trebuie să completeze în format electronic declarația conform Anexei 7 din regulamentul de acordare a burselor, să o semneze olograf și să o aducă la secretariatul facultății până la data de 31 martie 2021, sau o pot trimite prin curier.

Burse de ajutor social

Serviciul de transport documente de la FAN Courier este gratuit pentru toți studenții care doresc trimiterea declarațiilor pentru obținerea burselor de performanță, merit și speciale semnate olograf. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți declarația la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Registratură UTCB (Facultatea și tipul de bursă) și să specifici că plata se face la destinatar.