Cursuri de specializare auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi sistemelor aferente de alimentare cu energie termică și Pregatire Continua Surse Regenerabile si Completari

25 noiembrie 2023

In perioada iunie – iulie 2024 organizeaza Cursul de Specializare si Perfectionare

Cursurile se desfasoara in 5 weekend-uri (vineri, sambata si duminica): total 90 ore

Costul total al cursului este de 5700 Ron (inclusiv TVA). Predarea se va face OnLine prin platforma MsTeams.

Cursantii obtin urmatoarele:

  1. Cunostiintele necesare pentru realizarea de certificate si audituri energetice pentru cladiri.
  2. Adeverinta recunoscuta de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei din Romania, adeverind faptul ca au urmat un astfel de curs de specializare si ca si-au insusit cunostiintele necesare
  3. Verificarea si semnarea unui proiect de certificare sau auditare energetica pentru cladiri Aceste acte permit candidatului sa depuna dosarul la MDLPA pentru inscrierea la examenul organizat de MDLPA de obtinere al titlului de Auditor Energetic pentru Cladiri si pentru a profesa in meseria de auditor energetic pentru cladiri.

 Inscrierea la cursuri se face la : 

– Responsabil curs: Prof. dr. habil. ing. Vlad IORDACHE : tel.: 0749.21.81.62; e-mail: viordach@yahoo.com; 

– Responsabil curs: Conf. dr. ing. Florin Mirel DELIA : tel.: 0722.806.281; e-mail: florindelia@yahoo.com; 

– Adresa email curs audit energetic cladiri : cursaec.utcb@gmail.com 

Pentru inscrierea la Cursul de Specializare si Perfectionare de formare si dezvoltare profesionala, solicitantii trebuie prezinte :

 Pregatire anterioara necesara in vederea depunerii dosarului la MDLPA 

Un specialist pentru a urma Cursul de Specializare si Perfectionare de Audit Energetic in Constructii si Instalatii trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior (cu diploma de licenta sau echivalenta) cu urmatoarele profiluri/specializari:

• constructii civile, industriale si agricole

• instalatii pentru constructii,

• arhitectura

• alte profiluri cu conotatie energetica dovedita prin absolvirea in timpul facultatii a
unuia sau mai multora din urmatoarele cursuri, cu durata a minim un semestru: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice,  instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri.

Cei doritori sa urmeze acest curs sunt rugati sa contacteze telefonic sau prin email responsabilii acestui curs, pentru a fi luati in evidenta si pentru a fi tinuti la curent cu stadiul de avansare a organizarii cursului. Colaborarea debuteaza prin semnarea unui contract intre dvs (persoana fizica sau juridica) si UTCB, factura, chitanta. 

Alt curs care te-ar putea interesa: