Cursuri de specializare auditul energetic al clădirilor noi şi existente şi sistemelor aferente de alimentare cu energie termică și Pregatire Continua Surse Regenerabile si Completari

14 noiembrie 2022

Inscrierea la cursuri se face in perioada : 26.10.2022 – 7.12.2022 la :

– Responsabil curs: Conf. dr. ing. Florin Delia : tel.mob. : 0722.806.281; e-mail : florindelia@yahoo.com;

– Responsabil curs: Prof. dr. ing. Vlad Iordache : tel. mob. : 0749.218.162; e-mail : viordach@yahoo.com;

– Adresa email curs audit energetic cladiri : cursaec.utcb@gmail.com

Un specialist pentru a urma Cursul de Specializare si Perfectionare de Audit Energetic in Constructii si Instalatii trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior (cu diploma de licenta sau echivalenta) cu urmatoarele profiluri/specializari:

• constructii civile, industriale si agricole

• instalatii pentru constructii,

• arhitectura

• alte profiluri cu conotatie energetica dovedita prin absolvirea in timpul facultatii a
unuia sau mai multora din urmatoarele cursuri, cu durata a minim un semestru: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice,  instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri.

Pentru inscrierea la Cursul de Specializare si Perfectionare de formare si dezvoltare profesionala, solicitantii trebuie prezinte :