Desfășurarea Practicii pentru anul universitar 2019-2020

23 iunie 2020

Desfășurarea Practicii pentru anul universitar 2019-2020 se realizează conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii și a modificărilor ulterioare aferente suspendării activităților față în față, aprobate de Senatul UTCB ce poate consulta aici.

Stagiul de practica se desfasoara in perioada 29 iunie – 10 iulie 2020.

Studentii din anii I, II si III de studii (specializarile IC si IC-Franceza vor putea opta pentru realizarea practicii în sistem de învățământ la distanță prin comunicații electronice (on-line), pe platformele indicate de firmele participante la stagiul de practica, după programarea indicată în tabelul anexat. Fiecare student îsi va exprima o opțiune din cele patru variante prezentate la finalul tabelului anexat.

Pentru exprimarea optiunii s-a creat un chestionar de practica intitulata:

Cererea pentru reziliere contractului de cazare sau pentru cazare pe perioada verii se găsește aici

Admitere 2020

In limita locurilor regasite in tabelul anexat, va rugam sa va exprimati optiunea pana in data de 24 iunie 2020, ora 16.

Dupa analizarea cererilor de către comisia de Practică FII, fiecărui student i se va comunica, pe adresa instituțională de e-mail, varianta de practică la care a fost repartizat. În cazul studenților care nu și-au exprimat optiunea, aceștia vor fi repartizati din oficiu.

Tabelul anexat prevede anumite tipuri de activități, cu menționările privind adecvarea activităților cu anul de studiu:

AR: activitate recomandată;  AP: activitate posibilă; AO: activitate obligatorie;

 Studentii din anii I, II si III de studii (specializarile IC si IC-Franceza), cursuri de zi cu ore programate de dimineata,  care doresc sa efectueze stagiul de practica la firme ce au ca obiect de activitate domeniul instalatiilor pentru constructii, vor depune o cerere on-line la secretariatul facultatii (YYY@XXXX).

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica trebuie sa contina:

Colocviul pentru  anii I, II si III de studii (specializarile IC si IC-Franceza) este programat in data de 10 iulie 2020 ora 10.00.

Sudentii din anii de studiu I, II si III specializarea IC – CURSURI DE DUPA AMIAZA care sunt angajati in unitatile economice cu profil de instalatii, pe posturi in care activitatea principala este din domeniul instalatiilor, pot opta, la cerere, pentru echivalarea stagiului de practica obligatoriu cu perioada echivalenta in care acestia sunt angajati cu contract de munca in domeniul instalatiilor, cu respectarea cerintelor indicate mai jos (conform articolului 25, literele g, h, i, din Anexa nr.2 la Metodologie).

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica:

Colocviul pentru anii I, II si III – cursuri de dupa amiaza este programat in data de 09 iulie 2010 la ora 16.00