Regulamente

Metodologie finalizare studii Ciclul I – aprobat în ședința Senatului UTCB din 21 ianuarie 2019

Metodologie finalizare studii Ciclul II – aprobat în ședința Senatului UTCB din 21 ianuarie 2019

Metodologia examenului de competență lingvistică

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în UTCB

Organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile

Regulament acordare burse 2018-2019

Regulament Cămin/Cantină

Nota de informare referitoare la prelucrare date cu caracter personal