Taxa de scolarizare 2018-2019

Toţi studenţii plătitori de taxă sunt obligaţi să respecte termenele de plată, conform contractului de studii:

Tranşa I :22 octombrie 2018  
Tranşa II :17 ianuarie 2019
Tranşa III : 16 mai 2019 (anii terminali)
30 mai 2019

Notă: Toate taxele se achită la casieria UTCB din Bd-ul Lacul Tei nr. 124 (bloc administrativ, etaj 1). Prima tranşă poate fi achitată la ghişeul facultăţii doar până la data de 05.10.2018. Nerespectarea termelor de plată atrage, după sine, exmatricularea.