Desfășurarea Practicii pentru anul universitar 2019-2020

Repartizarea studenților la stagiul de practică Studenții înscriși în programul de CONSIMAT

Desfășurarea Practicii pentru anul universitar 2019-2020 se realizează conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii și a modificărilor ulterioare aferente suspendării activităților față în față, aprobate de Senatul UTCB ce se poate consulta aici.

Stagiul de practica se desfasoara in perioada 29 iunie – 10 iulie 2020.

Studentii din anii I, II si III de studii specializarile IC si IC-Franceza vor putea opta pentru realizarea practicii în sistem de învățământ la distanță prin comunicații electronice (on-line), pe platformele indicate de firmele participante la stagiul de practica, după programarea indicată în tabelul anexat.

Studentii inscrisi in proiectul CONSIMAT nu completeaza nicio anexa. Stagiul de practica se va desfasura in conditiile din proiect. Toate detaliile se vor afla luni, 29 iunie, ora 10.00. Responsabil Facultatea de Inginerie a Instalatiilor – Conf .dr. ing. Catalin Lungu

 Studentii din anii I, II si III de studii specializarile IC si IC-Franceza, cursuri de zi cu ore programate de dimineata,  care doresc sa efectueze stagiul de practica la firme ce au ca obiect de activitate domeniul instalatiilor pentru constructii, vor depune o cerere on-line la secretariatul facultatii (secretariat.instalatii.utcb@gmail.com). (Anexa 2)

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica trebuie sa contina:

Colocviul – pentru studentii din anii I, II si III de studii (specializarile IC si IC-Franceza) care desfasoara stagiul de practica intr-una din cele patru variante propuse de Facultatea de Inginerie a Instalatiilor –  este programat in data de 10 iulie 2020, ora 10.00.

Colocviul – pentru studentii de la cursurile de zi, cu ore programate dimineata, care au depus cerere on-line la secretariatul facultatii pentru efectuarea stagiului de practica la alte firme decat cele regasite in oferta Facultatii de Inginerie a Instalatiilor  –  este programat in data de 09 iulie 2020, ora 16; se vor respecta recomandarile facute studentilor de la cursurile de zi cu predare dupa-amiaza, cerinte referitoare la postarea dosarelor de practica pe diferite grupuri in functie de anul de studiu si cu un anumit termen limita.

Studentii din anii de studiu I, II si III specializarea ICCURSURI DE ZI CU PREDARE DUPA AMIAZA care sunt angajati in unitatile economice cu profil de instalatii, pe posturi in care activitatea principala este din domeniul instalatiilor, pot opta, la cerere, pentru echivalarea stagiului de practica obligatoriu cu perioada echivalenta in care acestia sunt angajati cu contract de munca in domeniul instalatiilor, cu respectarea cerintelor indicate mai jos (conform articolului 25, literele g, h, i, din Anexa nr.2 la Metodologie).

Continutul dosarului de practica ce se prezinta la sfarsitul stagiului de practica:

Postarea tuturor elementelor componente ale dosarelor de practica se va face in functie de anul de studiu, pana în data de 08 iulie 2020, ora 18, in unul din urmatoarele grupuri:

Colocviu PRACTICA FIRME anul I; Cod conectare: pny2dd1;

Colocviu PRACTICA FIRME anul II; Cod conectare: 0agjagt;

Colocviu PRACTICA FIRME anul III; Cod conectare: ui1u7iy;

Colocviul – pentru anii I, II si III – cursuri de zi cu predare dupa – amiaza si pentru studentii de la cursurile de zi, cu ore programate dimineata, care au depus cerere on-line la secretariatul facultatii este programat in data de 09 iulie 2020, ora 16.00.

Anexa 1 – Convenție cadru (care conține și planul de practică)

Anexa 2 – Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate la organizație care nu are convenție încheiată cu facultate

Anexa 4 – Cerere pentru efectuarea practicii de specialitate în perioada situației de suspendare a activităților didactice față în față în cadrul unei companii

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat poate fi consultată aici.

Completare Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat pentru organizarea și desfășurarea practicii în perioada de suspendare a activităților didactice față în față poate fi consultată aici.

Tabelul anexat prevede anumite tipuri de activități, cu menționările privind adecvarea activităților cu anul de studiu:

AR: activitate recomandată;  AP: activitate posibilă; AO: activitate obligatorie;

Tabel activități de stagiu de practică on-line pentru anul universitar 2019-2020

Ce veți face la practică propusa de Facultatea de Inginerie a Instalațiilor ?

BOSCH termice, Clădirii Inteligente – Dl S.L.dr.ing.Mihai Husch, Honeywell

Proiectarea Instalațiilor – Dl drd.ing. Silviu Gheorghe

Romstal

Curs de bază Allplan