Interviu Vocational

11 iulie 2022

Proba orală – interviu vocațional, pentru admiterea în Programul de Master FII2022-2023, se va desfășura în fața Comisiei de Admitere, în timp real, electronic, prin intermediul platformei digitale Microsoft Teams puse la dispoziție de UTCB.

Interviu vocațional – Științe inginerești *

Interviul vocațional se va referi la:

Interviului vocational va avea loc pentru toate programele de studii FII miercuri, 13 iulie 2022 ora 09:00, după cum urmează:

EFICIENTA ENERGETICA A INSTALATIILOR DIN CLADIRI (EEIC)

 1. Prof.univ.dr.ing. FRUNZULICĂ Rodica – presedinte
 2. Conf.univ.dr.ing. TEODORESCU Daniela– membru
 3. Sef lucr.univ.dr.ing. SOTA Ion– membru
 4. Sef lucr.univ.dr.ing. IATAN Elena – secretar

EFFICACITE  ENERGETIQUE  DES  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  DU  BATIMENT (EEITB)

 1. Prof.univ.dr.ing. FRUNZULICĂ Rodica – presedinte
 2. Conf.univ.dr.ing. TEODORESCU Daniela – membru
 3. Sef lucr.univ.dr.ing. SOTA Ion– membru
 4. Sef lucr.univ.dr.ing. IATAN Elena – secretar

EEIC + EEITB au linkul comun:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8OMwyrHLZ15U6P3yL23w7aMzP23qk_eVQhvx-7PNqo81%40thread.tacv2/1658757959640?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

ENERGIE CONFORT SI DEZVOLTARE DURABILA (ECDD)

 1. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Daniel  – presedinte
 2. Prof.univ.dr.ing. ILIE Anica – membru
 3. Sef lucr.univ.dr.ing. GIRIP Alina – membru
 4. Sef lucr.univ.dr.ing. CULCEA Magdalena– secretar

TEHNOLOGII PERFORMANTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI URBAN (TPPMU)

 1. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Daniel  – presedinte
 2. Prof.univ.dr.ing. ILIE Anica – membru
 3. Sef lucr.univ.dr.ing. GIRIP Alina – membru
 4. Sef lucr.univ.dr.ing. CULCEA Magdalena– secretar

ECDD+TPPMU au linkul comun:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ahSZvk0sSLGoXtoOXMmJgoiM4gSl-s4nlapq97xKQSYM1%40thread.tacv2/1658758061291?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

INGINERIA SISTEMELOR DE SECURITATE LA INCENDIU SI DE SECURITATE FIZICA ȊN CLADIRI

 1. Prof.univ.dr.ing. BURCHIU Sorin – presedinte
 2. Conf.univ.dr.ing. SANDU Mihnea – membru
 3. Sef lucr.univ.dr.ing. BADEA Eugen – membru
 4. Sef lucr.univ.dr.ing. CALOTĂ Razvan – secretar

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayOtt7qOYdvC7acdmQzlCYpmwjojRGJF_mPTKacZ-uDE1%40thread.tacv2/1658758120752?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%221013ee4e-91a8-4baa-948a-d414ab2e4f53%22%7d

Pentru accesul la echipele online Microsoft Teams, candidații vor utiliza linkurile de acces specificate în dreptul fiecărei specializări.

Recomandăm conectarea la sistemul online Microsoft Teams, cu cel puţin 15 de minute înainte de ora de începere a probei orale de admitere- interviu vocațional. Candidații se vor identifica cu cartea de identitate și se vor asigura că sistemul de comunicare este funcțional- audio și video.

Urmăriţi periodic actualizarea informaţiilor pe pagina de internet a facultăţii.