Examen competenţă lingvistică – SEPTEMBRIE 2021

9 iunie 2021

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anii II, III şi IV/2020-2021, sesiunea SEPTEMBRIE 2021, se va susţine online în data de 01.09.2021, ora 10:00.

În vederea înscrierii, în perioada 23 – 26.08.2021, studenţii care au promovat toate cele 4 semestre la disciplina Limbi străine şi doresc să susţină examenul în sesiunea SEPTEMBRIE 2021, vor trimite online o cerere la secretariat.instalatii.utcb@gmail.com în care vor specifica numele şi prenumele, facultatea, specializarea, seria, anul și limba străină la care vor susţine examenul.

Examenul de competenţă lingvistică se poate susţine numai la limba străină studiată pe durata celor 4 semestre. Denumirea echipei în care se va desfăşura examenul pe platforma Teams este: examen competenţă lingvistică, septembrie 2021, CODUL DE CONECTARE I0i344v

Pentru a putea susține examenul pe platforma Microsoft Teams, studenții trebuie să pună la dispoziția
secretariatelor și a cadrelor didactice adresa lor instituțională, pe utcb.ro

Repartizarea studenţilor pe limbi străine și pe diferite canale de pe platformă va fi anunțată pe platforma online în echipele de Examen de competență lingvistică de la diferite facultăți și limbi, iar codurile acestor echipe vor fi trimise secretariatelor de la facultățile de care aparțin studenții, în vederea informării acestora.

Metodologia examenului de competenţă lingvistică poate fi consultată pe adresa:
https://fils.utcb.ro/examenul-de-competenta-lingvistica-ecl/

Sunt declaraţi admişi, pe diferite niveluri de competenţă, studenţii care au obţinut minimum 50 de puncte din maximum 100 (45 de întrebări x 2 puncte + 10 puncte din oficiu) după cum urmează:

Limba engleză :
50 – 69 p. – nivel A2
70 – 89 p. – nivel B1
90 – 100 p. – nivel B2

Limbile franceză, spaniolă, italiană:

50 – 79 p. – nivel A1
80 – 100 p. – nivel A2

Limba germană :

50 – 100 p. – nivel A1
La cerere se poate susţine şi un test care permite acordarea nivelului A2.

Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică, studenții care dețin următoarele certificate pe baza cărora se echivalează acest examen:

• engleză: CPE, CAE, FCE, BEC, TOEFL, TOEIC, GMAT, IELTS (minimum nivel 7)
• franceză: DALF, DELF, TFI, TCF, TEF
• germană: ZD, KSD, GSD, DaF, PfDB, ZMP, PWDI, Sprachdiplom (niveau I und II)
• spaniolă: DELE
• italiană: CELI

Pentru echivalare, studenții care dețin unul din certificatele mai sus menționate, vor trimite online o cerere de echivalare însoțită de fotocopia diplomei, la adresa dlsc@utcb.ro