Examen competenţă lingvistică – 2022

29 august 2022

Pentru studentii din anii II, III, IV care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de competenta lingvistica, acesta se organizeaza in data de:

21 iulie 2022, ora 10.00 in sediul din B-dul Lacul Tei nr. 124, Facultatea de Hidrotehnica, sala III 1.

Inscrierile se vor efectua in perioada 11 -15 iulie 2022, prin cerere trimisa la secretariat.instalatii.utcb@gmail.com

Limba engleză :
50 – 69 p. – nivel A2
70 – 89 p. – nivel B1
90 – 100 p. – nivel B2

Limbile franceză, spaniolă, italiană:

50 – 79 p. – nivel A1
80 – 100 p. – nivel A2

Limba germană :

50 – 100 p. – nivel A1
La cerere se poate susţine şi un test care permite acordarea nivelului A2.

Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică, studenții care dețin următoarele certificate pe baza cărora se echivalează acest examen:

• engleză: CPE, CAE, FCE, BEC, TOEFL, TOEIC, GMAT, IELTS (minimum nivel 7)
• franceză: DALF, DELF, TFI, TCF, TEF
• germană: ZD, KSD, GSD, DaF, PfDB, ZMP, PWDI, Sprachdiplom (niveau I und II)
• spaniolă: DELE
• italiană: CELI

Pentru echivalare, studenții care dețin unul din certificatele mai sus menționate, vor trimite online o cerere de echivalare însoțită de fotocopia diplomei, la adresa dlsc@utcb.ro