Examenul de competenţă lingvistică – anul IV

13 aprilie 2021

Pentru anul IV

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anul IV/2020-2021 se va susţine online în
data de 17 iunie 2021 , ora 10:00, CODUL DE CONECTARE: bryy121

În vederea înscrierii la examenul de competenţă lingvistică, în perioada 31 mai -11 iunie 2021, studenţii din anul IV care au promovat 4 semestre la disciplina Limbi străine, vor trimite online o cerere la secretariatul facultăţii la care sunt înmatriculaţi în care vor specifica numele şi prenumele, specializarea, seria, anul și limba străină la care vor susţine examenul.

Examenul de competenţă lingvistică se poate susţine numai la limba străină studiată pe durata celor 4 semestre.

Pentru a putea susține examenul pe platforma Microsoft Teams, studenții trebuie să pună la dispoziția
secretariatelor și a cadrelor didactice adresa lor instituțională, pe utcb.ro

Repartizarea studenţilor pe limbi străine și pe diferite canale de pe platformă va fi anunțată pe platforma online în echipele de Examen de competență lingvistică de la diferite facultăți și limbi, iar codurile acestor echipe vor fi trimise secretariatelor de la facultățile de care aparțin studenții, în vederea informării acestora.

Metodologia examenului de competenţă lingvistică poate fi consultată pe adresa:
https://fils.utcb.ro/examenul-de-competenta-lingvistica-ecl/

Sunt declaraţi admişi, pe diferite niveluri de competenţă, studenţii care au obţinut minimum 50 de puncte din maximum 100 (45 de întrebări x 2 puncte + 10 puncte din oficiu) după cum urmează:

Limba engleză :
50 – 69 p. – nivel A2
70 – 89 p. – nivel B1
90 – 100 p. – nivel B2

Limbile franceză, spaniolă, italiană:

50 – 79 p. – nivel A1
80 – 100 p. – nivel A2

Limba germană :

50 – 100 p. – nivel A1
La cerere se poate susţine şi un test care permite acordarea nivelului A2.

Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică, studenții care dețin următoarele certificate pe baza cărora se echivalează acest examen:

• engleză: CPE, CAE, FCE, BEC, TOEFL, TOEIC, GMAT, IELTS (minimum nivel 7)
• franceză: DALF, DELF, TFI, TCF, TEF
• germană: ZD, KSD, GSD, DaF, PfDB, ZMP, PWDI, Sprachdiplom (niveau I und II)
• spaniolă: DELE
• italiană: CELI

Pentru echivalare, studenții care dețin unul din certificatele mai sus menționate, vor trimite online o cerere de echivalare însoțită de fotocopia diplomei, la adresa dlsc@utcb.ro