Examenul de competenţă lingvistică (Actualizat – 29 oct)

11 octombrie 2020

FII-III-A-IC-ECL SPANIOLA cod: xypkdg3
FII-III-A-IC-ECL GERMANA cod: dsitw7k
FII-III-A-IC-ECL FRANCEZA cod: yu8clim
FII-III-A-IC-ECL ENGLEZA cod: egayryg
FII-III-B-IC-ECL SPANIOLA cod: njt8byx
FII-III-B-IC-ECL FRANCEZA cod: jxc4tku
FII-III-B-IC+ UTILAJ III ECL ENGLEZA cod: umb8y8d

EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru studenţii din anul III curent (fostul an II) se va susţine online, în perioada 31 octombrie – 14 noiembrie 2020, după cum urmează:

31.10.2020 – Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor (FII II A – orele 10 – 12; FII II B – orele 12-14) şi Facultatea de Utilaj Tehnologic (orele 12 -14)

07.11.2020 – Facultatea de Hidrotehnică (orele 10 – 12) şi Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (orele 12 – 14)

14.11.2020 – Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA II A – orele 10 – 12; CCIA II B +IUDR – orele 12 -14) şi Facultatea de Geodezie (orele 14 – 16)

În vederea înscrierii la examenul de competenţă lingvistică, în perioada 05-16.10.2020, studenţii din anul III curent (fostul an II), care au promovat toate cele 4 semestre la disciplina Limbi străine, vor trimite online o cerere la secretariatul facultăţii la care sunt înmatriculaţi, în care vor specifica numele şi prenumele, specializarea, seria, anul și limba străină la care vor susţine examenul.

Examenul de competenţă lingvistică se poate susţine numai la limba străină studiată pe durata celor 4 semestre.

Pentru a putea susține examenul pe platforma Microsoft Teams, studenții trebuie să pună la dispoziția secretariatelor și a cadrelor didactice adresa lor instituțională, pe utcb.ro.

Repartizarea studenţilor pe limbi străine și pe diferite canale de pe platformă va fi anunțată pe platforma online, în echipele de Examen de competență lingvistică de la diferite facultăți și limbi, iar codurile acestor echipe vor fi trimise secretariatelor de la facultățile de care aparțin studenții, în vederea informării acestora.

INFORMAŢII PRIVIND EXAMENUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
Metodologia examenului de competenţă lingvistică poate fi consultată pe adresa: www.utcb.ro/studiaza/pagina studentilor/

Se ia în calcul doar punctajul examenului propriu-zis. Sunt declaraţi admişi studenţii care au obţinut minimum 50 de puncte din maximum 100, după cum urmează :
Limba engleză :
50 – 69 p. – nivel A 2
70 – 89 p. – nivel B 1
90 – 100 p. – nivel B 2
Limbile franceză, spaniolă, italiană:
50 – 79 p. – nivel A 1
80 – 100 p. – nivel A 2
Limba germană :
50 – 100 p. – nivel A 1
La cerere se poate susţine şi un test care permite acordarea nivelului A2.
Sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică în limba străină, studenții care dețin următoarele certificate, pe baza cărora li se echivalează acest examen:


Limba străină

Certificatul recunoscut

  Engleză
  

  Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) Cambridge
  Certificate in Advanced English (CAE) Cambridge First Certificate (FCE)
  The Business English Certificates (BEC, pentru studenţii de la
  IEC) Test of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L.)
  Test of English for International Communication (TOEIC) The
  Graduate Management Admission Test (GMAT)
  English for International Opportunity (IELTS
  minimum nivel 7)
  

  Germană
  

  Zertificat Deutsch (ZD) Kleines Sprachdiplom (KSD) Großes
  Sprachdiplom (GSD) Sprachdiplom (Niveau I und II)
  Prüfung Deutsch für den Beruf (PfDB) Zentrale Mittelstufeprüfung
  (ZMP)
  Prüfung Wirtschaftsdeusch International (PWDI)
  Test DaF
  

  Franceză
  

  Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) Diplôme d’études en
  Langue Française (DELF) Test de Français International (TFI)
  Test de connaissance du français
  (TCF)
  Test d’evaluation de Français
  (TCF)
  

  Spaniolă
  

  Diplomas de Español como
  Lengua Extranjera (DELE)
  

  Italiană
  

  Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana(CELI)
  

În acest caz, pentru echivalare, se depune o cerere la secretariatul Departamentului de Limbi străine şi comunicare, însoţită de certificatul în original, de o copie xerox şi de un act de identitate. Pentru recunoaşterea acestor certificate nu se percepe taxă.