Examen de DIPLOMĂ – Sesiunea Iulie 2019

16 mai 2019

Va avea loc Joi, 11 IULIE, ora 09.00

Studenţii anului curent IV 2018/2019 vor fi notaţi de către profesorul coordonator la disciplina „Practică pentru elaborarea lucrării de diplomă” (3 credite) în timpul sesiunii de vară (03-28 iunie), pe baza cererii de înscriere la examen.

Această notă permite întrunirea celor 240 credite necesare pentru a putea fi declaraţi „absolvenţi”.

Absolvenţii anilor trecuţi, care vor să se prezinte la examen, vor depune cerere, la secretariatul facultăţii, cu acordul profesorului coordonator al lucrării de diplomă, până la data de 04 iulie.

Cererea de înscriere la examen şi ghidul de întocmire a lucrării de diplomă sunt afişate pe site-ul facultăţii.