Condoleanțe Prof. univ. emerit dr. ing. Cornel MIHĂILĂ

5 aprilie 2021
Cornel MIHĂILĂ(1941-2021)

Departamentul de Termotehnică și Echipamente Termice și Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti anunţă, cu profund regret, trecerea în eternitate, în data de 3 aprilie 2021, a Domnului Prof. univ. emerit dr. ing. Cornel MIHĂILĂ, remarcabil dascăl şi slujitor devotat al Şcolii Inginereşti Româneşti de Termotehnică.

Născut la 1 ianuarie 1941, a urmat cursurile Facultății de Instalații, din cadrul Institutul de Construcții București, absolvind în anul 1966. Susține teza de doctorat în anul 1975, în specialitatea „Termotehnică şi Maşini Termice” la Institutul Politehnic Bucureşti.

Începe activitatea universitară în anul 1966, fiind până în anul 1969 asistent universitar stagiar, la Catedra de Termotehnică, din cadrul Institutului de Construcții București. În paralel, este colaborator extern, ca inginer proiectant, colectiv Termoficare, la ISPE Bucureşti (1966-1974). Continuă activitatea universitară în cadrul aceleiași Catedre, fiind asistent universitar (1969-1975), șef de lucrări (1975-1980), conferențiar (1980-1990),profesor universitar (1990-2010).

Din anul 1990 este conducător ştiinţific de doctorat în specialitatea „Termotehnică” și preia funcția de Șef de Catedră o lungă perioadă de timp (Catedra de Termotehnică, Facultatea de Instalații, Institutul de Construcții București, 1990- 2001). Este membru fondator şi vicepreşedinte al SRT (Societatea Română a Termotehnicienilor), începând din 1990, membru în Publishing Commitee-REHVA, Torremolinos, Spania, 1992, membru în Comisia B1 (Termodinamică şi Procese de Transport) a IIR (Institutul Internaţional al Frigului), Paris, 1996.

Autor a 12 cărţi (monografii, tratate, culegeri de probleme, îndrumător de laborator) din domeniile: „Termodinamică tehnică”, „Transfer de căldură şi masă”, „Termogazodinamică”, „Maşini şi instalaţii pentru fluide” şi a peste 120 de articole şi comunicări ştiinţifice, publicate în revistele de specialitate sau în proceedings- urile unor congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale, responsabil contracte de cercetare din domeniile: uscarea în suspensie şi transport pneumatic a materialelor umede, termofizica construcţiilor, încălzirea electrică, alimentarea centralizată cu căldură, sisteme de cogenerare, recuperarea căldurii, stocajul energiei termice, conservarea energiei termice, optimizarea sistemelor energetice, simularea numerică a proceselor dinamice în ingineria termică, fenomene de transport (impuls, masă şi căldură), maşini frigorifice şi pompe de căldură, analiza exergetică a sistemelor termice, Prof. univ. emerit dr. ing. Cornel MIHĂILĂ a avut o contribuție de excelență în Şcoala Românească de Termotehnică.

Cu cele mai alese sentimente pentru un adevărat profesionist și un om deosebit, vă mulțumim, Domnule PROFESOR!

Florin Băltărețu
Departamentul de Termotehnică și Echipamente Termice