Facultatea de Instalatii
Bd-ul Pache Protopopescu Nr. 66
Sector 2, cod 73232
Tel: +40-21-252 46 20
Fax: +40-21-252 68 80 

 

 

 

 

 

 

 

pagina principala>>

Managementul mediului in spatiile rezidentiale urbane in contextul schimbarilor climatice actuale

CONTRACT DE FINANTARE  nr. 92-088/2008

Strategia Nationala de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu si Strategia Nationala de dezvoltate durabila (componenta Dezvoltarea constructiilor de locuinte) au printre obiectivele strategice dezvoltarea urbana durabila si protectia mediului inconjurator, imposibil de realizat fara promovarea unui sistem de management corect in domeniul spatiilor rezidentiale. Dinamica actuala a spatiilor rezidentiale, criza profunda existenta la nivelul calitatii locuirii, precum si modificarile actuale ale parametrilor externi (surse de degradare a mediului, factori climatici, zone functionale, etc.) impune stabilirea unor noi instrumente de management pentru proiectarea si utilizarea spatiilor de locuit. Extinderea semnificativa a spatiilor rezidentiale “bolnave”, ineficiente economic, ecologic si/sau sanitar, in contextul schimbarilor climatice actuale, presupune o abordare mai atenta a problemelor ce tin de managementul mediului in spatiile rezidentiale actuale si viitoare. Astfel, valorile indicatorilor de evaluare a impactului asupra mediului, confortului termic, calitatii aerului interior si a apei potabile, eficientei energetice pot fi imbunatatiti prin alegerea corecta a amplasamentelor, modificarea unor dotari interne (izolatie, ventilare, iluminare naturala, redistribuirea spatiala a functiunilor, readaptarea materialelor utilizate pentru constructie sau finisare) sau externe (spatii verzi, sisteme de izolare in raport cu surse de degradare). Impactul noilor constructii asupra mediului (apa, aer, sol) este in crestere si foarte dificil de controlat si evaluat, iar limitarile impuse de Con-ventia de la Kyoto privind emisiile de dioxid de carbon in atmosfera au creascut semnificativ costurile de locuire.
Proiectul isi propune, ca obiectiv specific, sa dezvolte mecanisme noi pentru implementarea sistemelor de management de mediu in spatiile rezidentiale prin testarea de tehnici si instrumente menite sa contribuie la reducerea impactului asupra mediului si la imbunatatirea calitatii locuirii, in contextul schimbarilor climatice actuale. Pentru atingerea obiectivelor, pe esantioane reprezentative (zonele Colentina, Berceni, Drumul Taberei, Vitan, Crangasi) se va realiza o evaluare a starii habitatului intern si extern care are proiectie in calitatea mediului din spatiile rezidentiale. Se vor evalua relatiile actuale dintre calitatea mediului intern si diferite dotari interne si externe, precum si proiectia disfunctionalitatilor de mediu generate de spatiile rezidentiale. Evaluarea calitatii mediului interior va presupune monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului (fizici: zgomot, indicatori climatici, vibratii, chimici: pulberi in suspensie, COV, CO2, CO, O3, NO, NO2, SO2, H2S, NH3, formaldehida) si raportarea lor la factorii de influenta din sursele generatoare existente sau noi, considerate reprezentative. Se vor utiliza modele (META-Net, Green CTTC, etc.), care vor permite selectarea problemelor specifice spatiilor rezidentiale din mediile urbane din Romania. Pe baza acestor modele se vor identifica tehnologiile si tehnicile pretabile pentru imbunatatirea confortului locuirii in raport cu schimbarile climatice actuale (sisteme de incalzire-racire, tehnici de limitare a nivelului zgomotului, ventilare a mediului intern si confortului termic, sisteme de ventilare, utilizarea energiilor regenerabile, alegerea corecta a amplasamentului), precum si pentru minimizarea impactului asupra mediului al surselor menajere (sisteme de recirculare si recuperare a apei).
Parteneriatul alcatut din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB), Universitatea Bucuresti (UB-CCMESI), Institutul National de C&D pentru Optoelectronica (INOE 2000) si Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”(UAIM) dispune de specialisti cu experienta in domeniu si a carui complementaritate permite abordarea si realizarea obiectivelor propuse. Rezultatele partiale ale proiectului, pe masura ce acestea vor fi realizate, vor permite dezvoltarea unor modele de sistem de management de mediu pentru spatiile rezidentiale, pe baza sistemelor generale existente ISO-14001 si ASHRAE STANDARD 55-2004, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Acestea vor permite conturarea unor modele de locuire adaptate la schimbarile climatice globale si care induc perturbari reduse la nivelul internalitatilor mediului. Proiectul isi propune si dezvoltarea de instrumente economice strict necesare pentru implementarea de sisteme de management nou concepute. Rezultate obtinute in cadrul proiectului, concretizate si in brevetarea unui model de management, vor fi utilizate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - MDLPL, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile - MMDD, administratii locale, agenti economici din constructii si imo-biliar, publicul larg, comunitatea stiintifica, structuri de specialitate ale UE, personalul didactic din universităţi.
 

© 2008 - Camelia Gavrila