UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

Fise discipline

Pregatire fundamentala
Instalatii pentru Constructii / Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

Analiza matematica I (s1)
Analiza matematica II (s2)
Algebra (s1)
Matematici speciale (s3)
Fizica (S2)
Chimie (S1)
Geometrie descriptiva (s1)
Utilizarea calculatorului I (s1)
Utilizarea calculatorului II (s2)
Desen tehnic I (s1)
Desen tehnic II (s2)
Proiectare asistata de calculator I (S2)
Proiectare asistata de calculator II (S4)

Pregatire inginereasca generala
Instalatii pentru Constructii

Constructii
Ecologie si protectia mediului
Materiale de instalatii

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
Echipamente pentru alimentare cu energie electrica (s7)
Instalatii de alimentare cu caldura (s7)
Meteorologie si climatologie (S5)
Constructii
Ecologie si protectia mediului
Materiale de instalatii
Organe de masini
Surse si echipamente pentru energii neconventionale (disciplina optionala - s7)

Optionale
Gestionarea si exploatarea instalatiilor (s8)
Instalatii electrice speciale (s6)
Pompe de caldura (s6)
Sisteme de climatizare (s8)
Sisteme electrice si electronice de masura in instalatii (s8)
Surse de producere a energiei termice (s6)

Instalatii pentru Constructii / Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
Elemente de arhitectura (s3)

Pregatire tehnica generala
Instalatii pentru Constructii


Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
Masini electrice (s5)
Procese si echipamente frigorifice nepoluante (s5)

Optionale
Disciplina optionala A:
Ingineria vantului (s5)
Utilizarea energiei neconventionale in instalatii (s5)
Disciplina optionala B:
Cogenerarea si transportul energiei termice (s5)
Instalatii hidraulice industriale (s5)
Sisteme si echipamente pentru protectia la zgomot si vibratii (s5)

Facultative
Actionari electrice, pneumatice si hidraulice (s7)


Instalatii pentru Constructii / Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
Mecanica (S2)
Rezistenta materialelor I (S2)
Rezistenta materialelor II (S3)
Termotehnica I (S3)
Termotehnica II (S4)
Hidraulica I (S3)
Hidraulica II (S4)
Electrotehnica I (S3)
Electrotehnica II (S4)
Masini hidraulice (S5)

Pregatire de specialitate

Practica (S2, S4, S6, S8)

Instalatii pentru Constructii
Automatizarea instalatiilor I (S7)
Automatizarea instalatiilor II (S8)
Aparate termice (S5)
Instalatii electrice I (S6)
Instalatii electrice II (S7)
Instalatii frigorifice (S6)
Instalatii hidroedilitare (S6)
Instalatii de incalzire I (S5)
Instalatii de incalzire II (S6)
Instalatii sanitare (S5)
Instalatii de ventilare si conditionare I (S5)
Instalatii de ventilare si conditionare II (S6)
Retele termice (S8)
Termotehnica constructiilor (S5)
Sisteme de alimentare cu gaze naturale (S7)
Optionale
Gospodarirea apelor (S6)
Gestiunea energetica a proceselor industriale (S6)
Procese si echipamente termice industriale (S7)
Sisteme si echipamente pentru depoluarea apelor uzate (S7)
Pompe de caldura (S7)
Utilizarea energiilor neconventionale in instalatii (S7)
Instalatii hidraulice industriale (S7)
Sisteme si echipamente pentru protectia la zgomot (S7)
Fiabilitatea sistemelor de instalatii (S8)
Ventilarea industriala (S8)
Sisteme electrice si electronice de masura in instalatii
Gestionarea si exploatarea instalatiilor (S8)
Reabilitarea instalatiilor de alimentare cu caldura (S8)
Instalatiile electrice speciale (S8)
Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
Automatizarea instalatiilor (S8)
Chimia poluantilor (s2)
Fizica poluarii atmosferei (s6)
Gestionarea si tratarea deseurilor (s6 - opt)
Intocmirea documentatiilor de mediu (S7)
Instalatii si echipamente pentru asigurarea calitatii aerului (S6)
Instalatii si echipamente pentru desprafuire (S8)
Instalatii sanitare (S6)
Monitorizarea functionarii si exploatarii retelelor edilitare (S6)
Managementul proiectelor de mediu (S7)
Procese si echipamente frigorifice nepoluante (s5)
Sisteme si echipamente pentru masurarea si controlul poluarii (S7)
Tehnologia si montajul instalatiilor II (S8)
Ventilare industriala,captarea si tratarea efuentilor gazosi (s8 - opt)
Proiectare asistata de calculator (s4)
Optionale
Depoluare ape uzate (S6)
Fiabilitatea sistemelor de instalatii (S6)
Instalatii pentru reducerea emisiilor de gaze de ardere (S6)

Pregatire economica si tehnologica generala
Instalatii pentru Constructii

Management si resurse umane (S7)
Legislatie in instalatii si constructii (S4)
Marketing (S6)
Tehnologia si montajul lucrarilor de instalatii I (S4)
Asigurarea calitatii in instalatii (S8)
Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
Gestionarea economico-financiara a intreprinderilor si elemente de marketing (S8)
Asigurarea calitatii in instalatii (S8)
Legislatie in instalatii si protectia mediului (S4)
Tehnologia si montajul instalatiilor I (S4)

Educatie pentru promovarea valorilor democratiei. Tehnici de comunicare si limbi straine.
Instalatii pentru constructii. Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei
Discipline socio umane I
Discipline socio umane II
Discipline socio umane III
Educatie fizica si sport I
Educatie fizica si sport II
Educatie fizica si sport III
Educatie fizica si sport IV
Limbi straine I
Limbi straine II
Limbi straine III
Limbi straine IV
Facultativ
Limbi straine VII
Cultura si civilizatie umanista