TEHNOLOGII DE DEGRADARE A MTBE (Metil Tert Butil Eter) DIN APA DESTINATA CONSUMULUI UMANU.T.C.B.
Catedra de
Inginerie Sanitara
si
Protectia Apelor
 

 Pagina principala >>

Aria tematică: Schimbari climatice, poluare si risc; Mediul si sanatatea

Director de proiect: conf. univ. dr. ing. Gabriel Racoviteanu

          Metil tert butil eterul (MTBE) este obtinut prin sinteza chimica din metanol si isobutilen si este utilizat pentru ridicarea cifrei octanice a benzinei fara plumb. La temperatura normala MTBE este volatil, fara culoare si foarte solubil in apa. Este detectabil prin mirosul si gustul specific la concencentratii cuprinse intre 20 si 40 ppb.

          MTBE poate polua atat apele subterane cat si de suprafata prin scurgeri de combustibil din rezervoarele subterane si conductele statiilor de benzina si rafinariilor. O caracteristica esentiala a acetestor compusi este gradul ridicat de persistenta si rezistenta la biodegradare ceea ce constitue o problema majora in poluarea apelor subterane care sunt surse pentru apa destinata consumului uman.

          Proiectul va inventaria o serie de surse de apa bruta din Romania cu potential ridicat de prezenta a MTBE, in special in zonele in care exista rafinarii si companii chimice. Proiectul isi propune identificarea tehnologiilor de degradare a MTBE, evaluarea eficientelor de degradare si stabilirea factorilor ca influenteaza degradarea. In acest sens se vor efectua cercetari de degradare a MTBE prin tehnologii complexe care includ procese fizice, chimice si biologice:

degradarea in bioreactor cu membrane;
degradarea prin oxidare utilizand diferiti oxidanti si oxidare catalitica;
adsorbtie pe carbune activ;
procese biologice in filtre speciale cu medii diferite.

          Proiectul va propune un normativ ghid privind alegerea tehnologiilor de degradare a MTBE, precum si o metoda practica de analiza a MTBE din sursele de apa bruta.
 

2007 - Camelia Gavrila